Proces svchost.exe - zużycie100% CPU


(Foxtler) #1

Witam.

Mam taki problem - otóż ostatnio zauważyłem, że mój procesor działa na pełnych obrotach - po uruchomieniu Windowsa 7 ciągle pokazuje 100% zużycia procesora.

Okazało się, że przyczyną tego jest działanie jednego z procesów svchost.exe.

Gdy w Monitorze zasobów wstrzymałem dwa z kilku, które są o takiej samej nazwie włączone, to procesor zaczął pracować normalnie, tj nie był już w pełni używany.

Były to procesy o opisie BOINC Client oraz Generic SSE2 optimized application.

Na innych forach czytałem, że takie obciążenie CPU spowodowane jest używaniem mojego procesora do działania jakiegoś superkomputera...

Mam pytanie - czy można to jakoś wyłączyć, czy tylko po każdym uruchamianiu systemu będę musiał ręcznie te procesy wstrzymywać abym nie miał tak spowalnianego komputera?

Proszę o pomoc.

W razie czego załączam dwa logi - z wiersza poleceń oraz z HiJackThisa.

Nazwa obrazu PID Usugi                   

========================= ======== ============================================

System Idle Process 0 BRAK                    

System 4 BRAK                    

smss.exe 260 BRAK                    

csrss.exe 360 BRAK                    

wininit.exe 416 BRAK                    

csrss.exe 428 BRAK                    

services.exe 476 BRAK                    

lsass.exe 508 SamSs                    

lsm.exe 516 BRAK                    

winlogon.exe 532 BRAK                    

svchost.exe 652 DcomLaunch, PlugPlay, Power         

nvvsvc.exe 712 nvsvc                    

svchost.exe 740 RpcEptMapper, RpcSs             

MsMpEng.exe 792 MsMpSvc                   

svchost.exe 960 Audiosrv, Dhcp, eventlog,          

                  HomeGroupProvider, lmhosts, wscsvc     

svchost.exe 996 AudioEndpointBuilder, hidserv, Netman,   

                  PcaSvc, SysMain, TrkWks, UxSms,       

                  WdiSystemHost, WPDBusEnum, wudfsvc     

svchost.exe 1024 Appinfo, BITS, Browser, gpsvc, IKEEXT,   

                  iphlpsvc, LanmanServer, ProfSvc, Schedule, 

                  SENS, ShellHWDetection, Themes, Winmgmt,  

                  wuauserv                  

svchost.exe 1152 EventSystem, fdPHost, netprofm, nsi,    

                  WdiServiceHost               

nvxdsync.exe 1244 BRAK                    

nvvsvc.exe 1256 BRAK                    

svchost.exe 1364 CryptSvc, Dnscache, LanmanWorkstation,   

                  NlaSvc                   

spoolsv.exe 1632 Spooler                   

svchost.exe 1660 BFE, DPS, MpsSvc              

svchost.exe 1772 FDResPub, FontCache, SSDPSRV        

svchost.exe 1940 windowsinstaller              

NisSrv.exe 1096 NisSrv                   

svchost.exe 1488 BRAK                    

WUDFHost.exe 1572 BRAK                    

taskhost.exe 1568 BRAK                    

dwm.exe 2060 BRAK                    

explorer.exe 2088 BRAK                    

msseces.exe 2196 BRAK                    

SpeedX.exe 2256 BRAK                    

SearchIndexer.exe 2592 WSearch                   

wmpnetwk.exe 3032 WMPNetworkSvc                

taskmgr.exe 3332 BRAK                    

perfmon.exe 3584 BRAK                    

chrome.exe 3844 BRAK                    

chrome.exe 4000 BRAK                    

chrome.exe 3020 BRAK                    

rundll32.exe 1564 BRAK                    

chrome.exe 2588 BRAK                    

chrome.exe 292 BRAK                    

chrome.exe 4048 BRAK                    

cmd.exe 3720 BRAK                    

conhost.exe 1212 BRAK                    

chrome.exe 3560 BRAK                    

msiexec.exe 2240 msiserver                  

chrome.exe 3688 BRAK                    

tasklist.exe 1872 BRAK                    

WmiPrvSE.exe 2344 BRAK

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 07:20:22, on 2012-02-27

Platform: Windows 7 SP1 (WinNT 6.00.3505)

MSIE: Internet Explorer v9.00 (9.00.8112.16421)

Boot mode: Normal


Running processes:

C:\Windows\system32\taskhost.exe

C:\Windows\system32\Dwm.exe

C:\Windows\Explorer.EXE

C:\Program Files\Microsoft Security Client\msseces.exe

C:\Program Files\MyPortal\Speed-X\SpeedX.exe

C:\Windows\system32\NOTEPAD.EXE

C:\Windows\system32\NOTEPAD.EXE

C:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe

C:\Users\Paweł\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Paweł\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Paweł\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = 

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch = 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = 

O2 - BHO: Java(tm) Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O4 - HKLM\..\Run: [MSC] "C:\Program Files\Microsoft Security Client\msseces.exe" -hide -runkey

O4 - HKCU\..\Run: [uTorrent] "C:\Program Files\uTorrent\uTorrent.exe" /MINIMIZED

O4 - HKCU\..\Run: [SpeedX] C:\PROGRA~1\MyPortal\Speed-X\SpeedX.exe

O8 - Extra context menu item: E&ksportuj do programu Microsoft Excel - res://D:\PROGRA~1\MICROS~1\Office12\EXCEL.EXE/3000

O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (nvsvc) - NVIDIA Corporation - C:\Windows\system32\nvvsvc.exe

O23 - Service: Installator Windows (windowsinstaller) - Space Sciences Laboratory - C:\Windows\system32\1032\dll\svchost.exe


--

End of file - 2429 bytes

(Atis) #2

Jeżeli już pokazujesz logi to z OTL:

otl-gmer-rsit-dss-inne-instrukcje-t370405.html

Uruchom cmd.exe jako administrator i wpisz:

sc stop windowsinstaller

sc delete windowsinstaller

Później usuń plik:

C:\Windows\system32\1032\dll\svchost.exe


(Foxtler) #3

Pomogło, wielkie dzięki ! :slight_smile:

PS. Ok, postaram się zapamiętać żeby robić logi OTL

Temat do zamknięcia.


(Marcin1025) #4

Przeskanuj jeszcze na wszelki wypadek system programem Malwarebytes.