Proces "system" zżera 126 mb ram


(adiwa9) #1

Mam pytanie dlaczego ten proces bierze tyle ramu skanowałem już combofixem wykrył 3 wirusy usunął je uruchomiłem ponownie i nic niezmieniło przeskanowałem system antyvirem (avg 2011 free edition) nic nie wykrył. Mam system Windows XP professional.

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 13:42:05, on 2011-05-06

Platform: Windows XP Dodatek SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702)

Boot mode: Normal


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

E:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\mdm.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

E:\Program Files\TuneUp Utilities 2011\TuneUpUtilitiesService32.exe

E:\Program Files\AVG\AVG10\avgtray.exe

E:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

E:\Program Files\TuneUp Utilities 2011\TuneUpUtilitiesApp32.exe

E:\Program Files\AVG\AVG10\Identity Protection\agent\bin\avgidsmonitor.exe

E:\Program Files\AVG\AVG10\avgemcx.exe

E:\Program Files\AVG\AVG10\avgwdsvc.exe

E:\Program Files\AVG\AVG10\avgnsx.exe

E:\Program Files\AVG\AVG10\avgchsvx.exe

E:\Program Files\AVG\AVG10\avgrsx.exe

E:\Program Files\AVG\AVG10\avgcsrvx.exe

E:\Program Files\AVG\AVG10\Identity Protection\Agent\Bin\AVGIDSAgent.exe

C:\WINDOWS\system32\msiexec.exe

E:\Program Files\HiJackThis\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.pl/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: WormRadar.com IESiteBlocker.NavFilter - {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - E:\Program Files\AVG\AVG10\avgssie.dll

O2 - BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - E:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: IplexToALLPlayer - {DF925EF3-7A87-44E4-9CAF-8D7B280BF616} - e:\PROGRA~1\ALLPLA~1\Iplex\IPLEXT~1.DLL

O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - E:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll

O4 - HKLM\..\Run: [AVG_TRAY] E:\Program Files\AVG\AVG10\avgtray.exe

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = E:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

O8 - Extra context menu item: E&ksportuj do programu Microsoft Excel - res://E:\PROGRA~1\MICROS~1\Office12\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - E:\PROGRA~1\MICROS~1\Office12\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1286090560546

O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://www.update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1286091937234

O18 - Protocol: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - E:\Program Files\AVG\AVG10\avgpp.dll

O22 - SharedTaskScheduler: Moduł wstępnego ładowania interfejsu Browseui - {438755C2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll

O22 - SharedTaskScheduler: Demon buforu kategorii składników - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: AVGIDSAgent - AVG Technologies CZ, s.r.o. - E:\Program Files\AVG\AVG10\Identity Protection\Agent\Bin\AVGIDSAgent.exe

O23 - Service: AVG WatchDog (avgwd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - E:\Program Files\AVG\AVG10\avgwdsvc.exe

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - E:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NMIndexingService.exe

O23 - Service: O&O Defrag - O&O Software GmbH - E:\Program Files\OO Software\Defrag\oodag.exe

O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe

O23 - Service: TuneUp Utilities Service (TuneUp.UtilitiesSvc) - TuneUp Software - E:\Program Files\TuneUp Utilities 2011\TuneUpUtilitiesService32.exe


--

End of file - 5276 bytes

Proszę o odpowiedź, z góry dziękuje.

Screen menadżera zadań

http://zapodaj.net/47acd5f739a1.jpg.html