Procesy

Możecie spojrzeć na moje procesy??? Czy któryś z nich nie wydaje wam się podejrzany??? http://img96.exs.cx/img96/7817/schowek010hy.jpg

jak dla mnie nie , a dlaczego pytasz . Czy Cos nie tak ?!

Pytam sie dla tego bo niekturych nazw wcześniej nie widziałem i niektóre wydaja mi sie jako dziwne :slight_smile:

ups… mala pomyłka ( chyba masz robaczka )

Jest to robak rozprzestrzeniający się przez Internet jako załącznik zainfekowanych wiadomości e-mail. Ma postać pliku PE EXE o rozmiarze około 31 KB.

Instalacja

Po uruchomieniu robak tworzy w folderze głównym dysku C: plik csrss.exe, po uruchomieniu którego szkodnik wykonuje następujące operacje:

tworzy w rejestrze systemowym klucz auto-run zapewniający mu uruchamianie wraz z każdym startem systemu operacyjnego:

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"Key Logger"="C:\csrss.exe"

tworzy plik c:\csrss.bin, w którym zapisywane są raporty z funkcjonowania szkodnika,

uruchamia funkcję pozwalającą na zdalne pobieranie plików z Internetu.

Rozprzestrzenianie - poczta elektroniczna

Adresy potencjalnych ofiar pobierane są z plików zawierających następujące rozszerzenia:

DAT

DBX

EML

MBX

MDB

TBB

WAB

W celu wysyłania zainfekowanych wiadomości robak wykorzystuje bezpośrednie połączenie z serwerem SMTP odbiorcy.

Charakterystyka zainfekowanych wiadomości e-mail

Adres nadawcy: losowy

Temat:

Mail Delivery failure

Nazwa załącznika (wybierana z poniższych możliwości):

message txt

mcafee.com

Treść (wybierana z poniższych możliwości):

If the message will not displayed automatically,

you can check original in attached message.txt.

Failed message also saved at:

http://www.$HOST$/inbox/security/read.a … onid-23368

(check attached instructions)

+++ Attachment: No Virus found

+++ MC-Afee AntiVirus - http://www.mcafee.com

Inne znane nazwy szkodnika

W32/Buchon.gen@MM (McAfee), W32.Buchon.A@mm (Symantec), Win32.HLLM.Netsky.61984 (Doctor Web), W32/Netsky-AE (Sophos), Win32/Buchon.B@mm (RAV), WORM_BUCHON.B (Trend Micro), Worm/Buchon.B (H+BEDV), W32/Buchon.B@mm (FRISK), Win32:Buchon-B (ALWIL), I-Worm/Buchon.B (Grisoft), Win32.Netsky.AF@mm (SOFTWIN)

Pliku o nazwie csrss.exe nie mam na kompie a pozatym skanowałem Ad-Aware, Spybotem, Mks-Online, Oraz Panda Online i nawet Nortonem :slight_smile:

a to przepraszam … ty wiesz lepiej !

to twoj " przyjaciel "(komputer) , troszcz sie o niego :wink:

Michał przecież nic Tobie nie zarzucam a to forum jest po to by starć sie kumuśpomagac! !!

wszystkie procesy sa poprawne :smiley:

Szukałem [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

“Key Logger”=“C:\csrss.exe” lecz zatrzymałem sie w miejscu [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows ponieważ CurrentVersion… nie mam- nie mam takiej gałęzi :frowning:

zostaw ten proces jest jak najbardziej poprawny :slight_smile:

Zarknijcie na Log! !!

Logfile of HijackThis v1.99.0

Scan saved at 15:19:22, on 2005-01-22

Platform: Windows XP Dodatek SP. 1 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Nero\InCD\InCDsrv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccProxy.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

C:\Program Files\Norton Internet Security\ISSVC.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\System32\drivers\crauto.exe

C:\WINDOWS\System32\drivers\IMountSRV.exe

C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe

C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_06\bin\jusched.exe

C:\PROGRA~1\A4Tech\Mouse\Amoumain.exe

C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe

C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb09.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe

C:\WINDOWS\TBPanel.exe

C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\msoffice.exe

C:\PROGRA~1\INCRED~1\bin\IMApp.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

D:\Pliki z netu\hijackthis\HijackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = about:blank

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.onet.pl

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Acrobat 6.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: CNisExtBho Class - {9ECB9560-04F9-4bbc-943D-298DDF1699E1} - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll

O2 - BHO: (no name) - {A5366673-E8CA-11D3-9CD9-0090271D075B} - (no file)

O2 - BHO: CNavExtBho Class - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O2 - BHO: (no name) - {FFFFFEF0-5B30-21D4-945D-000000000000} - C:\PROGRA~1\STARDO~1\SDIEInt.dll

O3 - Toolbar: Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O3 - Toolbar: (no name) - {E0E899AB-F487-11D5-8D29-0050BA6940E3} - (no file)

O3 - Toolbar: Norton Internet Security - {0B53EAC3-8D69-4b9e-9B19-A37C9A5676A7} - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll

O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O4 - HKLM…\Run: [sunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_06\bin\jusched.exe

O4 - HKLM…\Run: [WheelMouse] C:\PROGRA~1\A4Tech\Mouse\Amoumain.exe

O4 - HKLM…\Run: [Encrypted Disk Auto Mount] rundll32.exe edshell.dll,MountAll

O4 - HKLM…\Run: [TkBellExe] “C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe” -osboot

O4 - HKLM…\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb09.exe

O4 - HKLM…\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM…\Run: [ccApp] “C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe”

O4 - HKLM…\Run: [iS CfgWiz] C:\Program Files\Norton Internet Security\cfgwiz.exe /GUID {257BBC47-1B26-432e-9F84-188603799DD3} /MODE CfgWiz /CMDLINE “REBOOT”

O4 - HKLM…\Run: [sSC_UserPrompt] C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\UsrPrmpt.exe

O4 - HKLM…\Run: [symantec NetDriver Monitor] C:\PROGRA~1\SYMNET~1\SNDMon.exe

O4 - HKLM…\Run: [Gainward] C:\WINDOWS\TBPanel.exe /A

O4 - HKLM…\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM…\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM…\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKCU…\Run: [Microsoft Update] msconfg.exe

O4 - HKCU…\Run: [WIN USB 2.0] winusb.exe

O4 - HKCU…\Run: [Local Service] spoolsp.exe

O4 - HKCU…\Run: [incrediMail] C:\PROGRA~1\INCRED~1\bin\IncMail.exe /c

O4 - HKCU…\Run: [NBJ] “C:\Program Files\Nero\Nero BackItUp\NBJ.exe”

O4 - HKCU…\RunServices: [Local Service] spoolsp.exe

O4 - Global Startup: DSLMON.lnk = C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE

O8 - Extra context menu item: Add animation to IncrediMail Style Box - C:\PROGRA~1\INCRED~1\bin\resources\WebMenuImg.htm

O8 - Extra context menu item: Download with Star Downloader - C:\Program Files\Star Downloader\sdie.htm

O8 - Extra context menu item: Eksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Ściągnij przy pomocy FlashGet’a - C:\Program Files\FlashGet\jc_link.htm

O8 - Extra context menu item: Ściągnij wszystko przy pomocy FlashGet’a - C:\Program Files\FlashGet\jc_all.htm

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\System32\msjava.dll

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\System32\msjava.dll

O9 - Extra button: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FlashGet\flashget.exe (file missing)

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FlashGet\flashget.exe (file missing)

O9 - Extra button: eBay - Homepage - {EF79EAC5-3452-4E02-B8BD-BA4C89F1AC7A} - C:\Program Files\IrfanView\Ebay\Ebay.htm

O16 - DPF: {31B7EB4E-8B4B-11D1-A789-00A0CC6651A8} (Cult3D ActiveX Player) - http://www.cult3d.com/download/cult.cab

O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://www.pandasoftware.com/activescan/as5/asinst.cab

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - http://skaner.mks.com.pl/SkanerOnline.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip…{E7D3076A-1BC2-4638-AA86-7E9BA8C4DC10}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164

O18 - Protocol: wpmsg - {2E0AC5A0-3597-11D6-B3ED-0001021DC1C3} - C:\Program Files\wpkontakt\url_wpmsg.dll

O23 - Service: Symantec Event Manager - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

O23 - Service: Symantec Network Proxy - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccProxy.exe

O23 - Service: Symantec Password Validation - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe

O23 - Service: Symantec Settings Manager - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

O23 - Service: crauto - Unknown - C:\WINDOWS\System32\drivers\crauto.exe

O23 - Service: IMountSRV - Unknown - C:\WINDOWS\System32\drivers\IMountSRV.exe

O23 - Service: InCD Helper - Ahead Software AG - C:\Program Files\Nero\InCD\InCDsrv.exe

O23 - Service: InCD Helper (read only) - Ahead Software AG - C:\Program Files\Ahead\InCD\InCDsrv.exe

O23 - Service: ISSvc - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton Internet Security\ISSVC.exe

O23 - Service: Norton AntiVirus Auto-Protect Service - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\System32\HPZipm12.exe

O23 - Service: PMounter - Unknown - C:\WINDOWS\system32\PMounter.exe

O23 - Service: SAVScan - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\SAVScan.exe

O23 - Service: ScriptBlocking Service - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe

O23 - Service: Symantec Network Drivers Service - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe

O23 - Service: Symantec SPBBCSvc - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe

O23 - Service: Symantec Core LC - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe

hiroaq — > ok rozumiem , przepraszam :slight_smile: - ponioslo mnie :slight_smile:

zainstaluj koniecznie SP2! !!

Czekam cierpliwie na wymiataczy :slight_smile: Tak troche pytanie nie z tej beczki!! A czy teraz moge zmienic nazwe mojego problemu???

To jest virus:

O4 - HKCU…\Run: [Microsoft Update] msconfg.exe

Podejrzane:

O4 - HKCU…\Run: [Local Service] spoolsp.exe

O4 - HKCU…\RunServices: [Local Service] spoolsp.exe

O23 - Service: crauto - Unknown - C:\WINDOWS\System32\drivers\crauto.exe

O23 - Service: IMountSRV - Unknown - C:\WINDOWS\System32\drivers\IMountSRV.exe

C:\WINDOWS\System32\drivers\crauto.exe

C:\WINDOWS\System32\drivers\IMountSRV.exe

To mozesz usunąć:

O9 - Extra button: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FlashGet\flashget.exe (file missing)

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: &FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FlashGet\flashget.exe (file missing)