Profilaktycznie log do sprawdzenia

Witam. Tym razem daję log profilaktycznie. Wg mnie jest czysty,

ale proszę sprawdzić :wink:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 22:26:59, on 2005-06-16

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Programy\Sygate\SPF\smc.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Programy\Grisoft\AVGFRE~1\avgamsvr.exe

C:\Programy\Grisoft\AVGFRE~1\avgupsvc.exe

C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvMixer\NVMixerTray.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Programy\WinFast\WFTVFM\WFWIZ.exe

C:\Programy\Grisoft\AVGFRE~1\avgemc.exe

C:\Programy\Grisoft\AVGFRE~1\avgcc.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Programy\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Programy\Winamp\winamp.exe

C:\Programy\Mozilla Firefox\firefox.exe

E:\instalki\HijackThis\hijackthis2\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://skaner.mks.com.pl/

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyServer = proxy.telsten.com:3128

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O4 - HKLM\..\Run: [NVMixerTray] "C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvMixer\NVMixerTray.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [WinFast Schedule] C:\Programy\WinFast\WFTVFM\WFWIZ.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SmcService] C:\Programy\Sygate\SPF\smc.exe -startgui

O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_EMC] C:\Programy\Grisoft\AVGFRE~1\avgemc.exe

O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_CC] C:\Programy\Grisoft\AVGFRE~1\avgcc.exe /STARTUP

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\Programy\MICROS~1\Office10\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - http://skaner.mks.com.pl/SkanerOnline.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{BDED1C10-0295-4B80-A153-4DB907628D01}: NameServer = 10.23.0.2

O23 - Service: AVG7 Alert Manager Server (Avg7Alrt) - GRISOFT, s.r.o. - C:\Programy\Grisoft\AVGFRE~1\avgamsvr.exe

O23 - Service: AVG7 Update Service (Avg7UpdSvc) - GRISOFT, s.r.o. - C:\Programy\Grisoft\AVGFRE~1\avgupsvc.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: Sygate Personal Firewall (SmcService) - Sygate Technologies, Inc. - C:\Programy\Sygate\SPF\smc.exe

Log jest czysty. :smiley:

Kosmetyczna kasacja wpisu:

O4 - HKLM\..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k

Z autostartu - Start -> Uruchom -> msconfig można odznaczyć:

nwiz.exe

MSN Messenger jeśli nie używasz, możesz usunąć.

http://www.amnezja.org/modules.php?name … =0&thold=0

Możesz wyłączyć CTFMON.EXE: Panel sterowania => Opcje regionalne=> Języki => Szczegóły => Zaawansowane => zaznaczasz wyłącz zaawansowane usługi tekstowe.

Log masz czysty

Mała uwaga loga wklejaj tylko gdy jest jakiś problem z kompem.