Profile w operze

Jak zrobić profile w operze (jak ktoś wie to może być lub/i mozilli FF) np. dla mnie i dla brata? Tak, żeby były chronione hasłem :roll: (Własne ciacha hista etc.)?

Przy instalowaniu Opery można wybrać czy utrorzyć indywidualne profile

:slight_smile:

Równie dobrze możesz to zrobić bez konieczności reinstalki Opery i zaklikania opcji podanej przez nlukasn’a.

Odszukujesz w głównym katalogu Opery plik OperaDef6.ini.

Znajdziesz tam zapis Multi User=0.

Zmieniasz 0 na 1 - i tym samym tworzy Ci się osobny profil.

Cool, thx.