Profile windows 7 enterprise

mam ok. 6 kont. Do dwóch wcześniej utworzonych loguję się bez problemu, do nowo utworzonych kont pojawia się komunikat" Logowanie usługi profilów nie powiodło się. Nie można załadować profilu użytkownika. " Wielokrotnie kasowałem i tworzyłem nowe, nic to nie dało .

1 polubienie

Zobacz czy polecenie SFC /scannow i Sprawdzanie dysku pod kątem błędów w strukturze danych coś da.

Aby wykonać sprawdzanie dysku, wykonaj następujące kroki:

Czasami komputer jest znacznie wolniej lub programy “zawiesza się” gdy dostęp do niektórych plików. Ten problem może występować, ponieważ ma błędów na dysku twardym.

Problem można rozwiązać za pomocą narzędzia sprawdzania dysku w systemie Windows 7. Sprawdzanie dysku można zidentyfikować i automatyczne poprawianie błędów systemu plików i upewnij się, że nadal można ładować i zapisywać dane z dysku twardego. Sprawdzanie dysku można użyć w systemie Windows 7, nie tylko dla lokalnych dysków twardych, ale także dla nośników wymiennych, takich jak pamięci USB lub karty pamięci.

Uwaga: Upewnij się, zamknij wszystkie otwarte programy i pliki przed rozpoczęciem sprawdzania dysku.

 1. Kliknij prawym przyciskiem ikonę Start Obraz przedstawiający przycisk Start systemu Windows.

  Right-click the Start Windows icon

 2. w menu skrótów kliknij polecenie Otwórz Eksploratora Windows.

  In the shortcut menu, click Open Windows Explorer

 3. w okienku nawigacji kliknij komputer , tak aby dyski są wyświetlane w okienku po prawej stronie.

  In the navigation pane, click Computer so that your drives appear in the right pane

 4. Kliknij prawym przyciskiem dysk, który chcesz sprawdzić.

  Right-click the drive that you want to check

 5. Kliknij przycisk Właściwości.

  Click Properties

 6. Kliknij kartę Narzędzia .

  Click the Tools tab

 7. Kliknij przycisk Sprawdź teraz .

  Click the Check now button

 8. w oknie Sprawdź dysk < nazwa dysku > zaznacz pole wyboru Automatycznie napraw błędy systemu plików .

  Uwaga Jeśli chcesz wykonać szczegółowe badanie dysku twardego, można wybrać pole wyboru Skanuj dysk i próbuj odzyskać uszkodzone sektory . Użytkownik powinien to zrobić w uzasadnione podejrzenie o istniejących błąd sprzętu w każdym przypadku. Ale należy pamiętać, że operacji może zabrać dużo czasu. Dla pierwszego rutynowej kontroli Firma Microsoft zaleca, aby nie wybierać tej opcji.

  In the Check Disk disk name window, select the Automatically fix file system errors check box

 9. Kliknij przycisk Start.

  Click Start

 10. Jeśli dysk, na którym ma być sprawdzana jest obecnie używany i jest dysk systemowy, pojawi się okno dialogowe z komunikatem ostrzegawczym. W takim przypadku kliknij Zaplanuj sprawdzanie dysku.

  If the drive that you want to check is currently in use and it is your system drive, you will see a dialog box with a warning message. In this case, click Schedule disk check

 11. Zamknij wszystkie otwarte programy, a następnie ponownie uruchom komputer. Kontrola automatycznego uruchamiania przed następnego uruchamiania systemu Windows i wyświetlić wyniki po wykonaniu.

  Exit all open programs, and then restart your computer. The checking will start automatically before next Windows startup and display the results when completed

 12. Jeśli nie sprawdzanie dysku systemowego, nie trzeba wyłączyć komputer. Jednak wybrany dysk może również być używany. W takim przypadku komunikat o błędzie. Po zostały zapisane wszystkie pliki i zamknij wszystkie otwarte programy, kliknij przycisk wymuś.

  If you are not checking the system drive, you do not have to turn off the computer. However, the selected drive may also be in use. In this case, you receive a message. After you have saved all files and close all open programs, click Force a dismount

 13. Kontrola rozpoczyna się niezwłocznie. Po zakończeniu, wyniki będą wyświetlane.

  The checking starts immediately. After it is completed, the results will be displayed

Niestety nie pomogło, jakieś inne pomysły ? Hdtune nic nie wykazał .

https://support.microsoft.com/pl-pl/help/947215/you-receive-a-the-user-profile-service-failed-the-logon-error-message

ale jak już nowe są walnięte to raczej nie pomoże.