proFTPD dostęp użytkowników jedynie do ~/public_html


(pain3hp) #1

Jak skonfigurować serwer proFTPD aby dostęp użytkownika był ograniczony jedynie do zawartości folderu public_html w /home/user/

obecnie łączać się klientem ftp każdym uzytkownikiem widze wszystkie pliki w systemie


(boykott) #2

W pliku proftpd.conf odkomentuj/dopisz następującą linijkę:

DefaultRoot ~

(roobal) #3

Ustaw wartość DefaultRoot na /home/user/public_html lub ~/public_html w pliku konfiguracyjnym serwera.

Pozdrawiam!