Program do automatyzacji zadań w windows

Szukam alternatywy do vTask, do automatyzacji zadań. Musi posiadać: porównywanie obrazów, instrukcje warunkowe, pętle (for) oraz wykorzystywanie myszy i klawiatury. Program musi być dość prosty w użyciu (nie szukam języka programowania typu AutoIt).