Program do gg


(Gesiu) #1

Poszukuję program, który tworzy kilka kolejnych numerów gg po kolei automatycznie.


(system) #2

Program zwie się ggac.

http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic.php?p=255502