Program do kopiowania plików z konkretnym rozszerzeniem

Witam

Poszukuję programu który potrafiłby skopiować pliki z danym rozszerzeniem, pliki te były by w katalogach w którym z kolei są podkatalogi kolejnych katalogów :), skopiowanie to ręcznei zajmię bardzo dużo czasu gdy katalogów jest kilka tysięcy, a myśl wchodzenie w głab kolejnego katologu w którym jest dany plik mnie osłabia

for /r "d:\" %b in (*.mp3) do copy %b "c:\wynik\"

Gdzie:

d:\ - ścieżka do folderu

mp3 - rozszerzenie pliku

c:\wynik\ - ścieżka do folderu do którego ma przekopiować

Założenia:

foder z wynikiem nie może być wewnątrz folderu źródła (w tym wypadku może dość do pętli nieskończonej)

pliki mają inne nazwy (jeśli będą te same będzie pytać czy zastąpić)

Linijkę tą należy wkleić w okienko uruchom (win + r), po czym nacisnąć enter :slight_smile:

//edit rzeczywiście, wiersz poleceń nie obsługuje wszystkiego :slight_smile:

Nie piszę nowego posta z względu na posypanie się posta floyda, który to właśnie na ten problem zwrócił uwagę :slight_smile:

Ja tylko powtórzę, zapisz jako plik.bat (w notatniku) i odpal :slight_smile:

Obawiam się, że to nie zadziała, a przynajmniej u mnie nie działa. Proponuję utworzyć w notatniku plik tekstowy o zawartości:

for /r "d:\" %%b in (*.mp3) do copy %%b "c:\wynik\"

I zapisać go pod dowolną nazwą z rozszerzenie .bat, a następnie uruchomić ten plik.

A jest jakaś możliwość żeby jakoś skopiować plik o taKich samych nazwach (zminiając nazwy na inne)?

Co to jest “plik o takich samych nazwach”? ? ?

Mój błąd za szybko napisałęm i nie sprawdziłem co piszę :slight_smile: tam miało być pliki o takich samych nazwach. bo ten batek działa , tylko ja mam też dużo różnch plików o takich samych nazwach i pliki są pomijane przy tym kopiowaniu