Program do liczenia dni dla Ubuntu


(Chillout) #1

Poszukuje programu, strony, która będzie mi na bieżąco liczyła dni odstawienia nałogu, wyznaczonego celu itd?

Ubuntu 32bit 12.04

Kalendarze odpadają, interesują konkretne rozwiązania.


(ra-v) #2

Zapisz sobie jako licznik.sh

#!/bin/sh


CNF_date_start="2012-02-01 00:00:00"


#######################################


date_start=$(date -d "$CNF_date_start" +%s)

date_now=$(date +%s)

echo $(( ($date_now-$date_start)/86400 ))

W CNF_date_start wpisz towją datę we formacie “RRRR-MM-DD GG:MM:SS” i odpal w konsoli

sh licznik.sh

(Chillout) #3

Dziękuje działa jak należy:)