Program do liczenia słów w dokumencie

Poszukuje programu (bądź funkcji w wordzie) do zliczenia ilości słów w danym dokumencie…

Znacie coś takiego ?

Otwierasz dokument w Wordzie, zapisujesz go jeśli był edytowany aby uaktualnić dane. Następnie wybierasz menu Plik -> Właściwości i w oknie, które się otworzy klikasz na zakładkę “Statystyka”. Tam właśnie masz podaną między innymi ilość wyrazów w dokumencie.