Program do masowego tworzenia txt z nazw plików


(djgwiazdka) #1

Witam!
Mam dużą bazę zdjęć i potrzebuję programu, który stworzy do każdego zdjęcia plik .txt o takiej samej nazwie jak zdjęcie.
Dziękuję za pomoc


(krystian3w) #2

Nie chciało mi się szukać - na prostej strukturze katalogów (jak nie są zagnieżdżone w kategorie / podzielone datami w foldery) możesz wykorzystać skrypt:

md temp5335645
copy *.jpg temp5335645
cd temp5335645
ren *.jpg *.txt
for %%G in ("*.txt") do (
break > %%G
)
move *.txt ..\
cd ..
rd temp5335645

pliki txt dla grafik jpg.zip (254 bajty)


Wersja z opisem co robi każda linia (REM):

wersja tekstowa
REM Tworzymy tymczasowy katalog
md temp5335645

REM Kopiujemy grafiki *.jpg - można rozbudować o inne formaty
copy *.jpg temp5335645

REM Przechodzimy do katalogu tymczasowego
cd temp5335645

REM Zmieniamy nazwy plików na tekstowe
ren *.jpg *.txt

REM Usuwamy zawartość plików txt - nieczytelna dla człowieka
for %%G in ("*.txt") do (
break > %%G
)

REM Przenosimy pliki tekstowe do pierwotnego ich miejsca
move *.txt ..\

REM Opuszczamy temp
cd ..

REM Kasujemy temp
rd temp5335645

(djgwiazdka) #3

SUPER!
dziękuję ślicznie za pomoc!