Program do obliczania podatków działa w C++ ale w C nie


(Phight3r) #1

Otóż miałem zrobić na programowanie program, który oblicza podatek od dochodu. Najpierw próbowałem w C jednak po uruchomieniu programu i wpisaniu dochodu program kończył awaryjnie działanie. Napisałem ten sam kod (poza zmianą biblioteki na iostream, cout , cin itd.) w C++ i wszystko działa. Może ktoś wie dlaczego ten kod nie działa?

#include 


int main()

{

  float dochod = 0;

  float podatek = 0;

  float reszta = 0;


  printf("Podaj swoj dochod: ");

  scanf("%f", dochod);


  do

  {

    if (dochod > 0 && dochod < 2790)

    {

      printf("Podatek wynosi: 0");

    }

    if (dochod >= 2790 && dochod < 37024)

    {

      podatek = dochod * 0.19;

      printf("Podatek wynosi: %f", podatek);

      reszta = dochod - podatek;

      printf("Zostaje Ci: %f", reszta);

    }

    if (dochod >= 37024 && dochod < 74048)

    {

      podatek = dochod * 0.30;

      printf("Podatek wynosi: %f", podatek);

      reszta = dochod - podatek;

      printf("Zostaje Ci: %f", reszta);

    }

    else

    {

      podatek = dochod * 0.40;

      printf("Podatek wynosi: %f", podatek);

      reszta = dochod - podatek;

      printf("Zostaje Ci: %f", reszta);

    }


    printf("Podaj ponownie dochod: ");

    scanf("%f", dochod);

  } while (dochod > 0);


  return 0;

}

(Sawyer47) #2

Scanf przyjmuje adresy do zmiennych, nie zmienne, więc scanf("...", &x, &y, ...)


(Phight3r) #3

Dzięki, teraz już wszystko działa.

W obecnej chwili zajmuję się C, poszukałem trochę w Google na temat WinApi i C ale wszystkie materiały są do C++. Czy jest możliwość znajomości C i korzystania z WinApi?


([alex]) #4

WinApi to są zwykle funkcje, które mogą być wywoływane z prawie dowolnego języku.