Program do otwierania formatu *air


(Rafcio1 2 3) #1

Pobrałem właśnie program, który jest w formacie *air.

Jakim programem mogę taki plik otworzyć?


(Frog) #2

parszywek , popraw tytuł tematu, używając przycisku ac7a4cd89050aa6e.gif


(deFco247) #3

Musisz zainstalować Adobe AIR, by uruchamiać takie aplikacje.