Program do przekonwertowania do formatu OBJ, DAE, 3DS, LWS


(esc) #1

Jakim bezpłatnym programem i najlepiej po polsku, można przekonwertować pliki do formatu OBJ, DAE, 3DS, LWS ,

potrzebne mi to do wstawienia własnych plików do programu Sweet Home 3D.