Program do rysowania automatów skończonych


(kostek135) #1

Szukam programu do rysowania automatów skończonych (w formie grafu), dobrze byłoby gdyby umożliwiał:

-> Ustawienie stanu (z nazwaniem go)

-> Zaznaczeniem wejścia (wejść - dla automatów nie deterministycznych), oraz stanów akceptujących.

-> Ustawienie przejścia (z etykietą)

-> Musi obsługiwać automaty deterministyczne, niedeterministyczne oraz z epsilon-przejściami (prawdopodobnie powyższe warunki i tak to umożliwiają)

-> Nie musi w żadnym wypadku sprawdzać poprawności, animować się dla przemieszczających się żetonów itp. (ale jeśli to robi to nic nie szkodzi), głownie ma się w nim łatwo "przeciągać" stany i przejścia.