Program do skanowania błedów

Witam,może mi ktoś podać link do programu który przeskanuje mi i pokaże czy mam jakieś błędy w systemie,dysku itp…

CHKDSK

i co potem ?

DYSK - PPM - WŁAŚCIWOŚCI - NARZĘDZIA - SPRAWDZANIE BŁĘDÓW SPRAWDŹ - AUTOMATYCZNIE NAPRAW BŁĘDY SYSTEMU PLIKÓW - ROZPOCZNIJ - ZAPLANUJ SPRAWDZANIE DYSKU - OK

RESTART

 

CRYSTAL DISK INFO :

http://crystalmark.info/download/index-e.html

Jest jeszcze System File Checker, wywoływany przez konsolę na uprawnieniach administratora komendą sfc /scannow.

Sprawdza integralność plików systemowych, szuka uszkodzonych plików i w miarę możliwości je naprawia. Jeżeli program zwróci rezultat

 

Windows Resource Protection found corrupt files but was unable to fix some of them. Details are included in the CBS.Log %WinDir%\Logs\CBS\CBS.log

 

Warto wykonać polecenie findstr /c:"[sR]" %windir%\Logs\CBS\CBS.log >"%userprofile%\Desktop\sfcdetails.txt" które zapisze logi skanowania do pliku txt.