Program do skanowania błedów


(`AmZ) #1

Witam,może mi ktoś podać link do programu który przeskanuje mi i pokaże czy mam jakieś błędy w systemie,dysku itp..


(KAZDAN63) #2

CHKDSK


(`AmZ) #3

i co potem ?


(KAZDAN63) #4

DYSK - PPM - WŁAŚCIWOŚCI - NARZĘDZIA - SPRAWDZANIE BŁĘDÓW SPRAWDŹ - AUTOMATYCZNIE NAPRAW BŁĘDY SYSTEMU PLIKÓW - ROZPOCZNIJ - ZAPLANUJ SPRAWDZANIE DYSKU - OK

RESTART

 

CRYSTAL DISK INFO :

http://crystalmark.info/download/index-e.html


(Marcin Jasinski1997) #5

Jest jeszcze System File Checker, wywoływany przez konsolę na uprawnieniach administratora komendą sfc /scannow.

Sprawdza integralność plików systemowych, szuka uszkodzonych plików i w miarę możliwości je naprawia. Jeżeli program zwróci rezultat

 

Windows Resource Protection found corrupt files but was unable to fix some of them. Details are included in the CBS.Log %WinDir%\Logs\CBS\CBS.log

 

Warto wykonać polecenie findstr /c:"[sR]" %windir%\Logs\CBS\CBS.log >"%userprofile%\Desktop\sfcdetails.txt" które zapisze logi skanowania do pliku txt.