Program do wyświetlania plików wykonywalnych jako instrukcje

Szukam programu, za pomocą którego można symulować wczytanie pliku wykonywalnego do pamięci jako kolejne instrukcje Assemblera. Chciałbym by do tego program umożliwiał wykonanie programu instrukcja po instrukcji oraz ustawianie tzw. breakpointów. Używałem do tej pory przestarzałego narzędzia o nazwie TD32. Niestety jak już wspomniałem jest to narzędzie przestarzałe i zaczęło mi sypać errorami. Byłbym wdzięczny gdyby ktoś podpowiedział mi jak nazywają się tego typu narzędzia bo nawet nie wiem jakich słów kluczowych użyć przy wyszukiwaniu.

Przypuszczalnie chodzi Ci o to:

http://pl.wikipedia.org/wiki/Debugger

lub o to:

http://pl.wikipedia.org/wiki/Deasembler

A, ta nazwa programu td32.exe to skrót od Turbo Debugger

http://pl.wikipedia.org/wiki/Turbo_Debugger

Chyba właśnie o debugger tylko taki niskopoziomowy :slight_smile: Moglibyście coś polecić z tej kategorii programów?

Cheat Engine

Umożliwia wyświetlenie kodu ASM po linijce, niestety bez żadnego analizowania, bez bazy danych. Breakpoints możliwe, można też zobaczyć wartość registers i return address (wartość z [esp] )

IDA Pro

Zawiera debugger, więc wszystkie te możliwości powinny być zawarte. Zaletą tego programu jest to, że używa on bazy danych z disassembled pliku, można nazywać adresy pamięci, przypisać typ, a także opisać stos każdej z funkcji. Jest także możliwość tworzenia struktur, jest C dekompiler, który potrafi pokazać logikę bardziej z C, niż z Assembler, pętle itd. co ułatwia analizowanie funkcji.