Program do zarządzania czasem


(Marcin86s) #1

Poszukuje jakiegoś programu do zarządzania swoim czasem, powinien posiadać możliwość ustawiania: kolejności, czasu realizacji, komunikatów ostrzegających, no i powinien mieć w miarę przystępny interfejs.

Jakieś pomysły?


(Frankfurterium) #2

Wunderlist?