Program Eksplorator Windows przestał działać

Witam. Otóż mam bardzo dziwny problem. Gdy wchodzę do folderu z dokumentami, filmami itp. nagle pojawia się informacja " Program Eksplorator Windows przestał działać " i na chwilę znikają wszystkie ikony i pasek start i zaraz się pojawiają. Dzieje się tak za każdym razem, gdy wchodzę do tego folderu, tylko i wyłącznie do tego jednego. Z innymi nie ma takiego problemu. Proszę o pomoc!! Oto log z programi HiJackThis:

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 18:13:26, on 2012-07-11

Platform: Windows 7 SP1 (WinNT 6.00.3505)

MSIE: Internet Explorer v9.00 (9.00.8112.16421)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Windows\system32\Dwm.exe

C:\Windows\system32\taskhost.exe

C:\Program Files\Microsoft Security Client\msseces.exe

C:\Windows\Samsung\PanelMgr\SSMMgr.exe

C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe

F:\Programy\Office 2007\Office12\GrooveMonitor.exe

C:\Program Files\AVG Secure Search\vprot.exe

C:\Users\Krystian\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Krystian\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Windows\system32\rundll32.exe

C:\Users\Krystian\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Krystian\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Krystian\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Krystian\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Krystian\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe

C:\Windows\explorer.exe

C:\Windows\system32\SearchProtocolHost.exe

F:\Programy\HijackThis\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = about:blank

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.pl/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = about:blank

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - F:\Programy\OFFICE~1\Office12\GR469A~1.DLL

O2 - BHO: Java Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - F:\Programy\Java Software\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Windows Live ID Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: AVG Security Toolbar - {95B7759C-8C7F-4BF1-B163-73684A933233} - C:\Program Files\AVG Secure Search\11.1.0.12\AVG Secure Search_toolbar.dll

O2 - BHO: SkypeIEPluginBHO - {AE805869-2E5C-4ED4-8F7B-F1F7851A4497} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - F:\Programy\Java Software\bin\jp2ssv.dll

O3 - Toolbar: AVG Security Toolbar - {95B7759C-8C7F-4BF1-B163-73684A933233} - C:\Program Files\AVG Secure Search\11.1.0.12\AVG Secure Search_toolbar.dll

O4 - HKLM…\Run: [MSC] “C:\Program Files\Microsoft Security Client\msseces.exe” -hide -runkey

O4 - HKLM…\Run: [samsung PanelMgr] C:\Windows\Samsung\PanelMgr\SSMMgr.exe /autorun

O4 - HKLM…\Run: [Adobe ARM] “C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe”

O4 - HKLM…\Run: [DivXUpdate] “C:\Program Files\DivX\DivX Update\DivXUpdate.exe” /CHECKNOW

O4 - HKLM…\Run: [sunJavaUpdateSched] “C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe”

O4 - HKLM…\Run: [TrayServer] F:\Programy\MAGIX Edit Pro 17 Plus\TrayServer_en.exe

O4 - HKLM…\Run: [GrooveMonitor] “F:\Programy\Office 2007\Office12\GrooveMonitor.exe”

O4 - HKLM…\Run: [vProt] “C:\Program Files\AVG Secure Search\vprot.exe”

O4 - HKUS\S-1-5-19…\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User ‘USŁUGA LOKALNA’)

O4 - HKUS\S-1-5-19…\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User ‘USŁUGA LOKALNA’)

O4 - HKUS\S-1-5-20…\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User ‘USŁUGA SIECIOWA’)

O4 - HKUS\S-1-5-20…\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User ‘USŁUGA SIECIOWA’)

O8 - Extra context menu item: E&ksportuj do programu Microsoft Excel - res://F:\Programy\OFFICE~1\Office12\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Wyślij do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - F:\Programy\OFFICE~1\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Wyślij &do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - F:\Programy\OFFICE~1\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: Skype Click to Call - {898EA8C8-E7FF-479B-8935-AEC46303B9E5} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Skype Click to Call - {898EA8C8-E7FF-479B-8935-AEC46303B9E5} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - F:\Programy\OFFICE~1\Office12\REFIEBAR.DLL

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/s … wflash.cab

O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - F:\Programy\OFFICE~1\Office12\GRA32A~1.DLL

O18 - Protocol: skype-ie-addon-data - {91774881-D725-4E58-B298-07617B9B86A8} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O18 - Protocol: viprotocol - {B658800C-F66E-4EF3-AB85-6C0C227862A9} - C:\Program Files\Common Files\AVG Secure Search\ViProtocolInstaller\11.2.0\ViProtocol.dll

O23 - Service: Adobe Acrobat Update Service (AdobeARMservice) - Adobe Systems Incorporated - C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe

O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

O23 - Service: @C:\Program Files\Nero\Update\NASvc.exe,-200 (NAUpdate) - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Update\NASvc.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (nvsvc) - NVIDIA Corporation - C:\Windows\system32\nvvsvc.exe

O23 - Service: Skype C2C Service - Skype Technologies S.A. - C:\ProgramData\Skype\Toolbars\Skype C2C Service\c2c_service.exe

O23 - Service: Skype Updater (SkypeUpdate) - Skype Technologies - C:\Program Files\Skype\Updater\Updater.exe

O23 - Service: StarWind AE Service (StarWindServiceAE) - StarWind Software - F:\Programy\Alcohol 52\StarWind\StarWindServiceAE.exe

O23 - Service: Steam Client Service - Valve Corporation - C:\Program Files\Common Files\Steam\SteamService.exe

O23 - Service: NVIDIA Stereoscopic 3D Driver Service (Stereo Service) - NVIDIA Corporation - C:\Program Files\NVIDIA Corporation\3D Vision\nvSCPAPISvr.exe

O23 - Service: vToolbarUpdater11.2.0 - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\AVG Secure Search\vToolbarUpdater\11.2.0\ToolbarUpdater.exe

End of file - 7548 bytes

Po pierwsze nie używamy tutaj logów z HiJackThis. Używamy logów OTL. Oto instrukcja: otl-gmer-rsit-dss-inne-instrukcje-t370405.html

Po drugie jeśli podejrzewasz wirusy pisz w dziale Bezpieczeństwo. :slight_smile:

Jesteś tu ponad rok więc powinieneś o tym wiedzieć. Ale w każdym razie zapamiętaj co napisałem powyżej.

Pozdrawiam. :slight_smile: