Program explorator windows przesta dzialac pomocy;d

Gdy próbuje wejść w jakikolwiek folder na kompie to wyświetla mi się błąd program eksplorator Windows przestał działać

tutaj szczegóły

odpis problemu:

 Nazwa zdarzenia problemu:	APPCRASH

 Nazwa aplikacji:	explorer.exe

 Wersja aplikacji:	6.0.6000.16771

 Sygnatura czasowa aplikacji:	4907deda

 Nazwa modułu z błędem:	StackHash_2906

 Wersja modułu z błędem:	6.0.6000.16386

 Sygnatura czasowa modułu z błędem:	4549bdc9

 Kod wyjątku:	c0000374

 Przesunięcie wyjątku:	000af1c9

 Wersja systemu operacyjnego:	6.0.6000.2.0.0.256.1

 Identyfikator ustawień regionalnych:	1045

 Dodatkowe informacje 1:	2906

 Dodatkowe informacje 2:	5d8746f598d1a62fa5001d9c6686d290

 Dodatkowe informacje 3:	bb5b

 Dodatkowe informacje 4:	5c3ca0e09c821193387b64fcc1225733


Przeczytaj nasze zasady zachowania poufności informacji:

 http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=50163&clcid=0x0415

tutaj daje log z HijazkThis:

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 21:24:46, on 2009-11-30

Platform: Windows Vista (WinNT 6.00.1904)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16916)

Boot mode: Normal


Running processes:

C:\Windows\system32\Dwm.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashDisp.exe

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe

C:\Windows\system32\taskeng.exe

C:\Windows\system32\wbem\unsecapp.exe

C:\Windows\system32\conime.exe

C:\Windows\system32\taskeng.exe

C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\ipla\ipla.exe

C:\Windows\system32\wuauclt.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe

C:\Windows\system32\SearchProtocolHost.exe

C:\Windows\explorer.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe


R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = 

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch = 

O1 - Hosts: ::1 localhost

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: Winamp Toolbar Loader - {25CEE8EC-5730-41bc-8B58-22DDC8AB8C20} - C:\Program Files\Winamp Toolbar\winamptb.dll

O2 - BHO: Java(tm) Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O3 - Toolbar: Winamp Toolbar - {EBF2BA02-9094-4c5a-858B-BB198F3D8DE2} - C:\Program Files\Winamp Toolbar\winamptb.dll

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [MSConfig] "C:\Windows\system32\msconfig.exe" /auto

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [IPLA!] C:\Program Files\ipla\ipla.exe /autorun

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'USŁUGA SIECIOWA')

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~4\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O13 - Gopher Prefix: 

O16 - DPF: {68282C51-9459-467B-95BF-3C0E89627E55} (MksSkanerOnline Class) - http://www.mks.com.pl/skaner/SkanerOnline.cab

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

O23 - Service: ServiceLayer - Nokia. - C:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe


--

End of file - 3695 bytes

może jeszcze loga dać z jakiegoś innego programu, szukałem po forach ale niestety nic ;/