Program GG uległ awarii w wyniku błędu - co zrobić


(Martin88) #1

Witam.

Czym może być spowodowany poniższy błąd w czasie próby uruchomienia komunikatora GG? Po skanowaniu Kaspersky wykrył jedno zagrożenie i je usunął ale program dalej sie nie uruchamia. GG było reinstalwoane, przed zainstalowaniem zostały usunięte wszystkie pliki włącznie z tymi ukrytymi.

Poniżej zamieszczam dane z wyskakującego błędu:

Przepraszamy!

Program GG uległ awarii w wyniku błędu.

Aby pomóc nam zdiagnozować i naprawić ten problem, można przesłać
zgłoszenie awarii.

AdapterDeviceID: 0x06ef
AdapterVendorID: 0x10de
Application: xulrunner
ApplicationVersion: 12.26.4365.6147
AvailablePageFile: 4799295488
AvailablePhysicalMemory: 1807986688
AvailableVirtualMemory: 4087259136
BuildID: release/11275_a754764
BuildType: release
CrashTime: 1397496465
FramePoisonBase: 00000000f0de0000
FramePoisonSize: 65536
Notes: AdapterVendorID: 0x10de, AdapterDeviceID: 0x06ef, AdapterSubsysID:
306a103c, AdapterDriverVersion: 9.18.13.3165

Platform: win32
ProductID: gg@gadu-gadu.pl
ProductName: GG
ReleaseChannel: release
SecondsSinceLastCrash: 79012
StartupTime: 1397496460
SystemMemoryUsePercentage: 43
Throttleable: 1
TotalVirtualMemory: 4294836224
URL: 
Vendor: GG Network
Version: 12.1.51.11275
Winsock_LSP: MSAFD TCP/IP [TCP/IP] : 2 : 1 :  
 MSAFD TCP/IP [UDP/IP] : 2 : 2 : %SystemRoot%\system32\mswsock.dll 
 MSAFD TCP/IP [RAW/IP] : 2 : 3 :  
 MSAFD TCP/IP [TCP/IPv6] : 2 : 1 : %SystemRoot%\system32\mswsock.dll 
 MSAFD TCP/IP [UDP/IPv6] : 2 : 2 :  
 MSAFD TCP/IP [RAW/IPv6] : 2 : 3 : %SystemRoot%\system32\mswsock.dll 
 Dostawca usług RSVP TCPv6 : 2 : 1 :  
 Dostawca usług RSVP TCP : 2 : 1 : %SystemRoot%\system32\mswsock.dll 
 Dostawca usług RSVP UDPv6 : 2 : 2 :  
 Dostawca usług RSVP UDP : 2 : 2 : %SystemRoot%\system32\mswsock.dll
branch: xulrunner26
ggid: 0
useragent_locale: pl

Zgłoszenie to zawiera ponadto informacje na temat stanu programu w
momencie wystąpienia awarii.

Proszę o porady.

 

Pozdrawiam