Program liczący ilość liczb parzystych


(system) #1

Witam jak napisać program który liczy ile liczb parzystych wpisaliśmy z klawiatury?


([alex]) #2

Deklarujesz licznik parzystych liczb i zerujesz go.

W pętle wczytujesz liczby tuż po wczytaniu sprawdzasz czy parzysta, jeżeli parzysta to zwiększasz licznik.

Po zakończeniu pętli w liczniku będzie ilość parzystych.

Na sprawdzenie parzystości jest dwa sposoby:

  1. jeżeli reszta z dzielenia przez 2 wynosi 0 to liczba jest parzysta

  2. jeżeli ostatni bit w binarnej postaci liczby jest 0 to liczba jest parzysta.

Więcej nie da się nic powiedzieć bo nawet nie podałeś w jakim języku.