Program liczący znaki


(Miniuka) #1

Poszukuje programu liczącego znaki w dokumencie tekstowym

Z góry THX


(aju) #2

W wordzie jest taka opcja jak statystyka wyrazów w menu narzędzia :slight_smile:


(Miniuka) #3

ok juz mam

Dzięki


(fiesta) #4

Drugi sposób:

na zapisanym dokumencie tekstowym prawokilk z menu kontekstowego właściwości, zakładka podsumowanie, zawansowane.

8)