Program liczący znaki

Poszukuje programu liczącego znaki w dokumencie tekstowym

Z góry THX

W wordzie jest taka opcja jak statystyka wyrazów w menu narzędzia :slight_smile:

ok juz mam

Dzięki

Drugi sposób:

na zapisanym dokumencie tekstowym prawokilk z menu kontekstowego właściwości, zakładka podsumowanie, zawansowane.