Program ma niewystarczające uprawnienia do edycji plików

Napisałem program który zapisuje i odczytuje dane z pliku .txt . Wszystko działa dobrze ale gdy zrobiłem instalator (w programie CreateInsall Free) po instalacji aplikacji program nie może edytować pliku, zapewne dla tego że po instalacji katalog aplikacji znajduje się w Program Files. Co zrobić aby program mógł edytować ten plik txt? Trzeba coś zmienić/dopisać w kodzie programu?

Program napisany w C# (w Visual C# 2010 Express).

Program musi być uruchamiany jako administrator

http://stackoverflow.com/questions/2818179/how-to-force-my-net-app-to-run-as-administrator-on-windows-7

Raczej słaby pomysł.

 

Użyj

Environment.GetFolderPath(Environment.SpecialFolder.UserProfile);

do uzyskania ścieżki do “Moich Dokumentów” i tam zapisuj i czytaj plik.

 

… a potem takie kwiatki właśnie wychodzą, że poprzez takie rady np. muszę dawać użytkownikom uprawnienia lokalnego administratora - jeszcze można przeboleć stację roboczą, no ale jak przychodzi to zrobić na serwerze terminalowym…

Czyli rozumiem że plik będzie przechowywany w “Moich Dokumentach”, nie da się jakoś zrobić żeby plik nadal był w katalogu aplikacji ale program mógł go edytować?

Zmień właściciela pliku.

a nie lepiej zamiast walczyć z wiatrakami zrobić jak MS przykazał -  %SystemDrive%\ProgramData