Program ma niewystarczające uprawnienia do edycji plików


(rycerz2000) #1

Napisałem program który zapisuje i odczytuje dane z pliku .txt . Wszystko działa dobrze ale gdy zrobiłem instalator (w programie CreateInsall Free) po instalacji aplikacji program nie może edytować pliku, zapewne dla tego że po instalacji katalog aplikacji znajduje się w Program Files. Co zrobić aby program mógł edytować ten plik txt? Trzeba coś zmienić/dopisać w kodzie programu?

Program napisany w C# (w Visual C# 2010 Express).


(madus) #2

Program musi być uruchamiany jako administrator

http://stackoverflow.com/questions/2818179/how-to-force-my-net-app-to-run-as-administrator-on-windows-7


(enedil) #3

Raczej słaby pomysł.

 

Użyj

Environment.GetFolderPath(Environment.SpecialFolder.UserProfile);

do uzyskania ścieżki do “Moich Dokumentów” i tam zapisuj i czytaj plik.


(bachus) #4

 

… a potem takie kwiatki właśnie wychodzą, że poprzez takie rady np. muszę dawać użytkownikom uprawnienia lokalnego administratora - jeszcze można przeboleć stację roboczą, no ale jak przychodzi to zrobić na serwerze terminalowym…


(rycerz2000) #5

Czyli rozumiem że plik będzie przechowywany w “Moich Dokumentach”, nie da się jakoś zrobić żeby plik nadal był w katalogu aplikacji ale program mógł go edytować?


(enedil) #6

Zmień właściciela pliku.


(klonek_wp) #7

a nie lepiej zamiast walczyć z wiatrakami zrobić jak MS przykazał -  %SystemDrive%\ProgramData