Program mierzący edycje plików

Witam serdecznie,

otrzymałem właśnie pytanie od w-lokatorki, czy istnieje program, który zmierzyłby czas edycji różnych plików w np. Wordzie czy Excelu. Może jest taka funkcja w samym MSO?  :) 

Plik/Informacje/Właściwości - zakładka Statystyka