Program minimalizuje się do paska


(bbbb1) #1

Program(IVMS4000, służący do rejestracji wideo) zaraz po uruchomieniu natychmiast zrzucany jest na pasek. Próba otwarcia kończy się komunikatem, że program jest już uruchomiony.


(sensu) #2

To dobrze?


(bbbb1) #3

Nie, bo nie można z niego korzystać, gdyż mam tylko ikonkę na pasku szybkiego uruchamiania, a próby otwarcia kończą się jak wcześniej pisałem komunikatem, że program już jest uruchomiony, a program i tak jest “ukryty”