Program Partnerski i AdScene - YouTube


(ORZECHgda) #1

Jakie wymagania musi spełnić konto, do Programu Partnerskiego na YouTube ?

Czy istnieje możliwość uruchomienia usługi AdScene na YouTube ?