Program rozpoznający komendy głosowe

Jak napisać program który rozpoznawałby zaprogramowane komendy głosowe? Po rozpoznaniu komendy program miałby wykonać określoną operację. Jaki język programowania by się do tego najbardziej nadawał / W jakim dałoby się to jak najłatwiej zrobić?

Najpierw musisz zrozumieć modele Markova, sieci neuronowe i inne takie. Jak już rozpiszesz wszystko na kartce, wybrany język programowania praktycznie nie będzie miał znaczenia.

Miałem na myśli raczej coś uproszczonego, jakieś rozwiązanie za pomocą którego można prościej rozpoznać mowę zamiast robić to wszystko od początku, ale ok. Jakie książki, strony internetowe mogą pomóc w ogarnięciu tego wszystkiego? Tak żeby to było w miarę dokładnie wytłumaczone.

Zacznij od tego: http://winntbg.bg.agh.edu.pl/skrypty/0001/

[EDIT]

Jeśli może być jedynie język Angielski (i angielski system windows wtedy wymagany) to MS w C# daje SpeechRecognizer https://msdn.microsoft.com/pl-pl/library/system.speech.recognition.speechrecognizer(v=vs.110).aspx