Program rozpoznający komendy głosowe


(rycerz2000) #1

Jak napisać program który rozpoznawałby zaprogramowane komendy głosowe? Po rozpoznaniu komendy program miałby wykonać określoną operację. Jaki język programowania by się do tego najbardziej nadawał / W jakim dałoby się to jak najłatwiej zrobić?


(Frankfurterium) #2

Najpierw musisz zrozumieć modele Markova, sieci neuronowe i inne takie. Jak już rozpiszesz wszystko na kartce, wybrany język programowania praktycznie nie będzie miał znaczenia.


(rycerz2000) #3

Miałem na myśli raczej coś uproszczonego, jakieś rozwiązanie za pomocą którego można prościej rozpoznać mowę zamiast robić to wszystko od początku, ale ok. Jakie książki, strony internetowe mogą pomóc w ogarnięciu tego wszystkiego? Tak żeby to było w miarę dokładnie wytłumaczone.


(kostek135) #4

Zacznij od tego: http://winntbg.bg.agh.edu.pl/skrypty/0001/

[EDIT]


(fufus) #5

Jeśli może być jedynie język Angielski (i angielski system windows wtedy wymagany) to MS w C# daje SpeechRecognizer https://msdn.microsoft.com/pl-pl/library/system.speech.recognition.speechrecognizer(v=vs.110).aspx