Program ScanDisk jest uruchamiany, nawet jeśli system Window


(pysiu) #1

Program ScanDisk jest uruchamiany, nawet jeśli system Windows został zamknięty poprawnie


Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:

  • Microsoft Windows Millennium Edition

  • Microsoft Windows 98 Wydanie drugie


WAŻNE: Ten artykuł zawiera informacje na temat edytowania Rejestru. Przed edycją Rejestru upewnij się, że wiesz, jak go przywrócić w przypadku pojawienia się problemu. Informacje o przywracaniu Rejestru można znaleźć w temacie „Przywracanie Rejestru” w Pomocy programu Regedit.exe lub w temacie „Przywracanie klucza Rejestru” w Pomocy programu Regedt32.exe.

Symptomy

Pomimo że system Windows wydaje się poprawnie zamknięty, przy kolejnym uruchomieniu komputera może zostać uruchomiony program ScanDisk.

Przyczyna

Podczas zamykania systemu zawartość pamięci wirtualnej jest zapisywana na urządzeniu docelowym. Jeśli urządzeniem docelowym jest dysk twardy IDE (Integrated Drive Electronics), dane przed zapisaniem na dysk mogą być umieszczane w wewnętrznym buforze dysku twardego. Po wyłączeniu komputera następuje utrata danych zapisanych w buforze.

Rozwiązanie

Aby rozwiązać ten problem, pobierz i zainstaluj pakiet buforu dysku twardego IDE systemu Windows z następującej witryny sieci Web firmy Microsoft:

http://www.microsoft.com/windows98/down ... efault.asp

Na stronie „Windows IDE Hard Drive Cache Package” wybierz wersję językową używanego systemu Microsoft Windows, a następnie kliknij przycisk Pobierz teraz.

Wersja anglojęzyczna tej poprawki powinna mieć następujące atrybuty pliku (lub nowsze):

Data Godzina Wersja Rozmiar Nazwa pliku System operacyjny


21-9-2000 14:46 4.10.2225 186 438 Ifsmgr.vxd Windows 98 Wydanie

drugie

21-9-2000 14:46 4.90.3002 185 910 Ifsmgr.vxd Windows Millennium

Edition

Jeżeli ta poprawka nie została ogłoszona do publicznego pobierania (tzn. publiczny adres URL tej poprawki nie został podany w treści tego artykułu), wtedy dystrybucja wymaga akceptacji kierownika technicznego, starszego członka zespołu lub menedżera i stosowane są następujące zasady: aby otrzymać poprawkę, klient musi napotkać usterkę taką, jak opisana powyżej. Należy kontrolować, którym klientom wysyła się poprawkę, i przesłać im następny dodatek Service Pack, kiedy tylko będzie dostępny (jeśli dodatek zostanie wydany).

Nie planuje się dołączenia tej poprawki do dodatku Service Pack. W sekcji ROZWIĄZANIE można się dowiedzieć, czy ta poprawka jest dostępna jako osobna poprawka czy też została dodana do najnowszego dodatku Service Pack. Oryginalna poprawka do porównania lub testowania jest dostępna w witrynie sieci Web http://hotfix.

Firma Microsoft zaleca uzyskanie i zainstalowanie aktualizacji opisanej w poniższym artykule z bazy wiedzy Knowledge Base:

Q290831 SRB_FUNCTION_SHUTDOWN Requests Not Sent to SCSI Miniports During Shutdown

Więcej informacji

OSTRZEŻENIE: Nieprawidłowe wykorzystanie Edytora Rejestru może być przyczyną poważnych problemów, które spowodują, że konieczna może być ponowna instalacja systemu operacyjnego. Firma Microsoft nie może zagwarantować, że możliwe będzie rozwiązanie problemów spowodowanych niepoprawnym użyciem Edytora Rejestru. Możesz używać Edytora Rejestru na własną odpowiedzialność.

Informacje o edytowaniu Rejestru można znaleźć w temacie „Zmienianie kluczy i wartości” w Pomocy Edytora Rejestru (Regedit.exe) lub w tematach „Dodawanie i usuwanie informacji w Rejestrze” i „Edytowanie danych Rejestru” w Pomocy programu Regedt32.exe. Należy pamiętać o utworzeniu kopii zapasowej Rejestru przed jego edycją. Używając systemu Windows NT lub Windows 2000, należy również zaktualizować Awaryjny dysk naprawczy.

UWAGA: Opóźnienie procesu zamykania systemu przez zaktualizowany sterownik Ifsmgr.vxd może wymagać aktualizacji wartości Rejestru. Wartość CacheWriteDelay określa czas opóźnienia w milisekundach. Aby zmodyfikować tę wartość:

Uruchom Edytora Rejestru (Regedt32.exe).

Zlokalizuj i kliknij następujący klucz Rejestru:

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion

W menu Edycja wskaż polecenie Nowy, a następnie kliknij polecenie Wartość DWORD.

Jako nazwę nowej wartości wpisz CacheWriteDelay i naciśnij klawisz ENTER.

Kliknij prawym przyciskiem myszy wartość CacheWriteDelay, a następnie kliknij polecenie Modyfikuj.

W obszarze System kliknij przycisk Dziesiętny.

W polu Dane wartości wpisz liczbę 2000, a następnie kliknij przycisk OK.

Zamknij Edytora Rejestru.

Zamknij i ponownie uruchom system. Pozwól, aby program ScanDisk zakończył pracę i zaczekaj na pojawienie się pulpitu systemu Windows. Następnie zamknij i ponownie uruchom system, aby sprawdzić, czy nadal uruchamiany jest program ScanDisk.

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące poprawek dla systemu Windows Me, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

Q295413 General Information About Windows Millennium Edition Hotfixes

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące poprawek dla systemów Windows 98 i Windows 98 Wydanie drugie, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

Q206071 General Information About Windows 98 and Windows 98 Second Edition Hotfixes

vcache