Program sprawdzający płeć w PESEL-u


(Dabek3456) #1

Witam wszystkich!

Mam problem, gdyż mam napisać program, który sprawdza i podaje płeć na podstawie danego numeru PESEL. Napisałem poniższy program, ale muszę konieczne zastosować w nim pętlę i sprawić, by w przypadku wciśnięcia po prostu klawisza ENTER zamiast podania kodu PESEL program automatycznie kończył działanie. Proszę o możliwie szybką pomoc! 

Kod:

 

include

int main()

{

char tab[12];

printf("Podaj swoj numer PESEL: \n");

scanf("%s",tab);

if (tab[9] & 1) printf("Posiadacz powyzszego numeru PESEL jest mezczyzna.\n");

else printf("Posiadacz powyzszego numeru PESEL jest kobieta.\n");

return 0;

}

 


(kostek135) #2

Emm? Jakoś tak…

while(true) {
  czytaj_input();
  if (input zwiera sam enter) {
    break;
  } else {
    sprawdź_płeć();
  }
}