Program tAsk v1.0


(Maciej Orz) #1

Szukam tego programu - służy on do pisania testów/sprawdzianów/egzaminów - może mi ktoś pomóc go znaleźć? Pozdrawiam:)