Program tworzący 'bibliotekę' plików


(Elfimag) #1

Czyli odwzorowanie kilkanastu tysięcy plików w tysiącach folderów, ale zajmujące nie wiele GB (nie kopia), a wiele mb maksymalnie.

Istnieje taki? Nie czuję, żeby stworzenie czegoś takiego ręcznie było wykonywalne.


(Dark Smark) #2

O co dokładnie chodzi? W wierszu poleceń masz narzędzie "tree".

Strat >> uruchom >> "cmd" >> ok >> "tree /?"


(Elfimag) #3

Coś podobnego do tego tree z cmd, tylko aby rejestrowało również nazwy plików, nie tylko folderów.

Chodzi mi o stworzenie 'cienia'/'ducha' rozmieszczenia folderów i plików, np:

Masz folder 'Książki', w nim 30 kategorii w środku w sumie 15000 plików. Rzecz w tym, by wykonać kopię rozmieszczenia plików, by móc przeglądać i przeszukiwać 'ducha' tego zbioru na dysku, mając jednocześnie właściwe pliki na innym nośniku.

Mam nadzieję, że teraz to jest jaśniejsze.


(Sawyer47) #4

Tzn. chcesz mieć zapisane drzewo katalogów/plików, które mógłbyś przeszukiwać po samych nazwach?


(Elfimag) #5

Tak


(Sawyer47) #6

Ja osobiście napisałbym sobie taki skrypt raczej niż szukał oprogramowania z taką akurat funkcjonalnością (na pewno istnieje, ale fajniej napisać samemu :wink:). Znasz jakiś język programowania?


(Elfimag) #7

Nie znam niestety


(Sawyer47) #8

Napisałem taki prosty skrypt w Perlu, który mniej więcej robi to o co CI chodzi:

#!/usr/bin/perl


use strict;

use warnings;

use File::Find;

use File::Basename qw(basename);

use Cwd qw(cwd);

use Storable;


my($file, %dirs, $reg, @keys);


$file = basename cwd . '_dir_tree.txt';


unless( -e $file ) {

	find( sub { $dirs{basename $File::Find::name} = $File::Find::name; }, cwd);

	store \%dirs, $file;

}


%dirs = %{retrieve $file};


print 'Podaj wyrażenie regularne: ';

chomp($reg = );

@keys = grep /$reg/, keys %dirs;

print "$_\n" for @dirs{@keys};

Jednak pewnie nie używasz Perla i nie będzie Ci się chciało go instalować dla jednego skryptu. Może poproś kogoś, aby napisał dla Ciebie skrypt.