Program w Delphi


(Meteo17) #1

Witam, jak wykonać programw delphi 7 a mianowicie chodzi mi o :

Na formularzu umieść 5 przycisków z imionami już umieściłem a obok etykiete na której po kliknieciu w imie bedzie się wyswietlała data imienin.

Jak zrobić zadeklarować, by po kliknieciu na imie obok na etykiecie pojawiał się tekst odnośnie tego imienia?


(Krzysiekaczor) #2

Events->onclick() Wpisujesz:

Label1:=“12.12”; //lub co tam chcesz :wink:


(Meteo17) #3

Nie rozumiem to Label1:=“12.12”; wpisuje do kazdego przycisku w kodzie czy gdzie ??


(Krzysiekaczor) #4

No w kodzie:

Label1 to domyślna nazwa etykiety w delphi (można to zmienić - name)

Tak wpisujesz to w każdym przycisku.


(Meteo17) #5

Wpisąłem jak mówisz ale nic, nie chce się skąpilowac cały kod wygl;ada tak przycisku

unit Unit1;

interface

uses

Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,

Dialogs, StdCtrls;

type

TForm1 = class(TForm)

Button1: TButton;

Label1: TLabel;

procedure Button1Click(Sender: TObject);

private

{ Private declarations }

public

{ Public declarations }

end;

var

Form1: TForm1;

implementation

{$R *.dfm}

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);

begin

Label1:=“12.12”;

end;

end.

Events->onclick() jest puste

Wiem ze pewnie banalne zadanie ale jakoś nie wychodzi :frowning:


(M I N) #6

Bo powinno byc Label1.Caption := ‘12.12’;

Po pierwsze caption po drugie w apostrofach a nie cudzyslowach.