Program w Pascalu znajdujący rozwiązanie równania


(system) #1

Witam!

Musze napisać program w Pascalu znajdujący rozwiązanie równania Ax+B=0 ze sprawdzeniem poprawności wpisania danej A. Niestety nie znam się ani na matematyce ani na programowaniu.. Nie wiem jak wygląda rozwiązanie takiego równania nawet.. Czytam juz o programowaniu w Pascalu ale na razie jestem zielony.. czy ktoś mi pomoże... ? prosze..

jak na razie próbuje skleić początek..

program znajdujący rozwiązanie równania; 

Uses crt; 

Var A,x,B: tu nie bardzo wiem ; 

Begin 

clrscr;

(Adam Klosowicz) #2

A mógł byś dokładniej określić co musisz w tym zadaniu zobić??


(rozwalkompa) #3

A i B są danymi, które wprowadza użytkownik i A musi być różne od 0, tak?


(Kuna 87) #4

Myślę że pomogłem :evil:

program wyliczanie_niewiad;

uses crt;

    var

       a,b:integer;

       x:real;

    begin 

       clrscr;

       writeln('Podaj A');

       readln(a);

       writeln('Podaj B');

       readln(b);

       writeln;

    begin

       if a<>0 then

       x:=-b/a

       else

       writeln('Podane a wynosi 0');

       if a<>0 then

       write('x= ',x);

       writeln;

       if a=0 then

       writeln('x=0');

       readln;

       end;

    end.

Polecam sie na przyszłość :slight_smile: