Program w python - co by tam wykonać

Cześć.
Taki mam kod w pythonie - zamieściłem go na stronie:


Chcę osiągnąć, aby po wprowadzeniu 0 program się nie zakończył (ja tak zrobiłem przez funkcje break) a ponownie zapytał użytkownika o podanie liczby :slight_smile: Jakby rozgryść te kwestie? Proszę o jakąś wskazówkę

:star_struck:
Weź sobie powtórz, czym jest pętla while
Tłumacz sobie to tak:
-> podczas gdy n jest różne od 1 to kontynuuj pętlę.
Po prostu ponownie zapytaj o liczbę poprzez pusty input() i podstaw pod n, ale już wewnątrz pętli while, bo i tak wywołujesz funkcję :slight_smile:
Jeżeli tego nie zrobisz, to masz pętlę w takim wypadku nieskończoną, bo n będzie miało stałą wartość 0 i zawsze będzie spełniać warunek n != 1
https://www.online-python.com/hiruzZ31wJ

print("podales liczbe " + str(n) + “, podaj inna liczbe:”)
n = input()
Tutaj będzie mi się ten warunek wykonywać jeśli się poda 0 if wtedy wypisze 0.
Tylko o co w tym chodzi, że zapyta ponownie przy 0? Tego tu nie rozumiem

Wtedy jakby dla 0 wyjątek jest i wypisuje tekst? Później n = input()
Trzeba znowu podać liczbę? Dobrze zrozumiałem te cześć

Tak sprawi to, że zapyta ponownie i nie opuści pętli do momentu, aż nie wpiszesz innej liczby niż 0. Wkońcu operacje dzielenia/mnożenia we funkcji sprawią, że n osiągnie wartość 1 i skrypt się zakończy.