Program w VC++ z bazą danych


(somekind) #1

Potrzebuję napisać kawałek kodu, niestety koniecznie w C++, który korzysta z bazy danych. Niestety C++ nie znam zbyt dobrze, a w dokumentacji od Expressa nie ma przykładów, ani konkretniejszych informacji. Mam ten kod w C#:

String pytanie = "SELECT * FROM Imiona";

String połączenie = "Data Source=VIRTXPPRO\\SQLEXPRESS; Initial Catalog=Test; Integrated Security=True";

DataTable dt = new DataTable();

SqlCommand cmd = new SqlCommand();

cmd.CommandText = pytanie;

cmd.Connection = new SqlConnection(połączenie);

cmd.Connection.Open();

SqlDataReader sqlrdr = cmd.ExecuteReader(CommandBehavior.CloseConnection);

dt.Load(sqlrdr);

dataGridView1.DataSource = tabelaWidoku.DefaultView;

Byłbym wdzięczny, gdyby ktoś mógł go przetłumaczyć na C++, gdyż moje próby spełzły na niczym.

Pozdrawiam i z góry dziękuję.