Program: włączanie klawisza w losowych odstępach czasowych


(Tommy Stronno) #1

Poszukuję jakiegoś małego programu, w którym możliwe jest ustawienie dowolnego klawisza, który będzie włączany w ustalonych losowych odstępach czasowych. Np. ustawię przedział od 80 do 120 sekund i w tym czasie klawisz będzie za każdym razem się włączał. Instalowałem już kilka programów, lecz w każdym mogłem ustalić tylko regularne odstępy. Na pisaniu skryptów niestety się nie znam, jestem laikiem w tych kwestiach.


(Bander zwierz) #2

Brak pewnych informacji: w jakim systemie operacyjnym ma pracować ten program, czy ma pracować samodzielnie, czy też w jakiś (jaki?) sposób współpracować z innym programami.

Np. można uruchomić w odrębnej konsoli procesor poleceń 4DOS, którego jedno z poleceń (keystack) wysyła do bufora klawiatury kod wskazanego klawisza. Parametry tego polecenia można zastąpić odpowiednimi funkcjami tegoż procesora, np. @random, a całość zamknąć w pętli o określonym warunku, nawet czasowym. Takie jednak uruchomienie będzie dotyczyło wyłącznie przestrzeni tego procesora, który ponadto nie powinien być wykorzystywany do zadań związanych z obsługą plików w systemach NTFS…


(Tommy Stronno) #3

Cóż, w takim razie chyba na niewiele mi się to przyda. Zapomniałem dodać: tak, ten program ma współpracować z programem, konkretnie z przeglądarką Google Chrome w systemie Windows Vista 32-bitowym. Czyli miałbym włączone aktywne okno przeglądarki (chodzi o aplikację flash) i ten program włączałby klawisz odpowiedzialny za pewne funkcje przypisane w tej aplikacji flash. Trochę to zamotałem, więc po prostu ten schemat ma działać z aktywnym oknem.