Program wspierający tworzenie tłumaczeń programów

Czy znacie jakiś program, który pomaga przy robieniu tłumaczeń do innych programów ? Kolorowanie składni, obsługa plików typowow formatach językowych, część programów ma pliki z wersjami językowymi w plikach .txt, ale inne nie.

Przeważnie jest to edycja ręczna kilku lub kilkunastu plików np. w Resource Hacker i ich podmiana . Nie słyszłem o takich programach wątpię, że istnieją. Polecam www.translate.google.pl :slight_smile: