Program z równaniem liniowym

Mam zadanie na spoju :

Na liście rozwiązań jak klikniesz błędne rozwiązanie to masz napisany błąd jaki ci zaliczyło.

W twoim wypadku chodzi o precyzję wyświetlania. Dodaj:

cout << setiosflags(ios::fixed) << setprecision(2);

i nagłówek:

I będzie ok  (odpuść sobie ten round)

cout ((c-b)/a) endl;