Program zamieniający duże litery na małe [C#]

Witam

Przypisz zmiennej wartość int odpowiadającą danemu znakowi z tablicy asci.

znak = 66;

Czyli znak będzie literką ‘B’.

Ogólnie funkcja będzie działać w pętli na tablicy i sprawdzać czy znak jest w przedziale

96 < znak < 123

Jeśli tak to

znak -= 32;

Jeśli jest w przedziale

64 < znak < 91

to

znak += 32;

W pierwszym przypadku zmienia małe na duże w drugim duże na małe.

W C# masz metodę String.ToLower(). Od razu całego stringa ci poleci.

To jest student, oni mają robić rzeczy bezsensowne no i wynajdywać koło na nowo.