Programowanie w unix, funcja fork, problem z zadaniem


(rafalski) #1

Witam. Nie mogę zrozumieć poniższego zadania, czy ktoś mógłby pomóc?

Napisać program run_cmd pozwalający na uruchomienie innego programu przekazanego w linii poleceń wra z argumetami. Program taki powinien najpierw utworzyć proces potomny, a następnie przy pomocy jednej z funkcji exec uruchomić program odczytany z linii poleceń, przy czym przy poszukiwaniu takiego programu powinny być uwzględniane katalogi znajdujące się w zmiennej środowiskowej PATH. Proces macierzysty ma wypisać na ekranie najpierw swój PID, PID procesu potomnego, a następnie kod wyjścia procesu potomnego. Proces potomny przed wywołaniem funkcji exec wypisuje na ekranie swój PID oraz PID procesu macierzystego.


Przykład: wywołanie

./run_cmd ls -l -a

Napisałem taki kod:

#include 

#include 


int main(int argc, char *argv[])

{

 int pid;

 pid=fork();

 printf("PID prosesu macierzystego %d\n", pid);

 if (pid<0)

 {

  fprintf(stderr, "Fork Failed");

  exit(-1);

 }

 else

  if (pid==0)

  {

   execlp("/bin/ls","ls",NULL);

   printf("PID prosesu potomnego %d\n", pid);

  }


  else

  {

   wait(NULL);

   printf("Child Complete");

   exit(0);

  }

};

(Xds) #2

W czym problem. Połowę już masz. Teraz tylko dopisać resztę :), UMK?


(rafalski) #3

Nie mam pojęcia jak zrobić by uruchamiało program z wiersza poleceń wraz z argumentami, czy może jakoś tak?

int execv(const char *path, char *argv[]);

Nie wiem, też czy mi ten pid wyświetla prawidłowy, bo coś mi się wydaje, że te funkcje trzeba ulokować w innym miejscu i użyć tych getpid i getppid. Tak wogle, to czym one się różnią?


(Xds) #4

Pamiętam, że jest kilka funkcji z rodziny exec. Myślę że, execv winno załatwić sprawę.

Z tym pid masz racje fork zwraca ci pid procesu dziecka. A ty wyświetlasz :slight_smile: go również

jako pid procesu ojca. Funkcje getpid i getppid różnią się tym, że pierwsza zwraca pid procesu

druga pid procesu rodzica to drugie "p" jest od parent.

#include 

  #include 


  int main(int argc, char *argv[])

  {

   int pid;

   pid=fork();


   if (pid<0)

   {

    fprintf(stderr, "Fork Failed");

    exit(-1);

   }

   else

    if (pid==0)

    {

     execlp("/bin/ls","ls",NULL);

    }


    else

    {

     printf("PID prosesu rodzica %d\n", getpid());

     printf("PID prosesu dziecka %d\n", pid);

     wait(NULL);

     printf("Child Complete");

     exit(0);

    }

  };

(rafalski) #5

... nie rozumiem też tego polecenia "Proces macierzysty ma wypisać na ekranie najpierw swój PID, PID procesu potomnego, a następnie kod wyjścia procesu potomnego. Proces potomny przed wywołaniem funkcji exec wypisuje na ekranie swój PID oraz PID procesu macierzystego". To ile tych PID powinno być?

-- Dodane 20.11.2009 (Pt) 17:13 --

Napisałem coś takiegom tylko nie wiem jak zrobić, by ls uruchamiało mi z wiersza poleceń, tzn. by działało polecenie ./run_cmd ls -l -a (w programie niżej działa ./run_cmd -l -a)

#include 

#include 


int main(int argc, char *argv[])

{

 int pid, mojpid;


 pid=fork();

 mojpid=getpid();

 if (pid<0)

 {

  perror("Błąd utworzenia procesu potomnego");

  exit(1);

 }

 if (pid==0)

 {

  printf("%u: potomny\n", mojpid);

  execvp("ls", argv);

  perror("Błąd uruchomienia programu");

  exit(1);

 }

 else

 {

  printf("%u: macierzysty\n%u: potomny\n",mojpid, pid);

  wait(NULL);

  perror("Błąd w oczekiwaniu na zakończenie potomka");

  exit(0);

 }

};

(Marcin 110) #6
#include 

#include 

#include 

#include 


int main(int argc, char *argv[])

{

 int pid, mojpid, status;


 pid = fork();

 mojpid = getpid();


 if (pid < 0)

  {

   perror("Błąd utworzenia procesu potomnego");

   exit(1);

  }

 if (pid == 0)

  {

   printf("%u: potomny\n", mojpid);

   execvp(argv[1], argv + 1);

   perror("Błąd uruchomienia programu");

   exit(1);

  }

 else

  {

   printf("%u: macierzysty\n%u: potomny\n",mojpid, pid);

   if ((pid_t) -1 == waitpid(pid, &status, 0))

    perror("Błąd w oczekiwaniu na zakończenie potomka");

   else

    printf("%d: status potomka\n", WEXITSTATUS(status));

   exit(0);

  }

}

Mam tylko wątpliwości, czy argv[argc] w main jest zawsze NULLem, bo jest to wymagane przez execvp, ale na linuxie działa. Jeśli tego nie określa POSIX, to chyba lepiej skopiować tablicę argv i dorzucić NULL na koniec.