Programowanie wsadowe (*.bat) Usługi


(Misieksc) #1

Witam jak za pomocą programowanie wsadowego sprawdzić czy dana usługa jest uruchomiona czy też nie bo chodzi o to żeby za pomocą if sprawdzić czy dana usługa działą czy też nie i według tego podiąc dalsze działania ?


(bachus) #2
sc query "wuauserv" | find "RUNNING"
if "%ERRORLEVEL%"=="0" (
  echo bangla
) else (
  echo nie bangla
)

Przerzuć się na PowerShell: obadaj co wypluje:

Get-Service -Name wuauserv -ErrorAction SilentlyContinue

Wynik przypisać do zmienniej i tylko:

if ($service.Length -gt 0) {
    Tu akcja, jak leży.
    }

Jak zwróci 11 - to uruchomiony.