Programu do pakowania


(Gagol1995) #1

Wiec potrzebuje jakiegoś programu do pakowania gier powyżej 700 MB

żeby weszła na płytkę CD a nie dvd bo nagrywarki nie posiadam :cry: większość programów je dzieli a mi by Sie przydał który pakuje w jedna płytkę CD (700MB) i odrazu dziękuję za wszystkie wasze odpowiedzi :slight_smile: :slight_smile:


(system) #2

ja tesz mam pytanie do tematu jak podzielić np. film żeby weszedł na cd


(Li0n) #3

Jak upchać 760 MB na płytę 650 MB?

Stanęli�my przed pytaniem: Czy da się na standardowej płycie 650 MB zmie�cić więcej danych bez stosowania nadpalania (przez miło�ników czystej polszczyzny zwanego overburningiem)? Odpowied� jest pozytywna. Można. Poniżej podajemy dwa sposoby, które pozwolš utworzyć obraz płyty w trybie 2 (mode 2). Tryb ten pozwala na nagranie płyty przy wykorzystaniu pełnych 2 352 bajtów w każdym sektorze (zrezygnowano ze stosowania systemu korekcji ECC co pozwoliło zwiększyć pojemno�ć pojedynczego sektora) w efekcie czego pojemno�ć standardowej płyty 650 MB wzrasta do 740 MB, a płyty 700 MB do 800 MB.

Po nagraniu danych w trybie 2 należy chronić no�nik przed zarysowaniami. Należy pamiętać, że nagrywajšc płytę w tym trybie wykorzystuje się dodatkowe miejsce przeznaczone na potrzeby korekcji ECC. W przypadku muzyki problemy z odczytem danych z porysowanej płyty mogš być dla przeciętnego użytkownika praktycznie niezauważalne (niesłyszalne), ale z kolei uszkodzenie płyty z danymi komputerowymi spowoduje niemożno�ć ich odczytania. Dlatego na tego rodzaju płyty nie należy nagrywać ważnych danych. Najlepszym zastosowaniem tej metody jest przechowywanie filmów w standardzie DivX lub podobnym.

Metoda pierwsza polega na wykorzystaniu niewielkiego narzędzia, które �wiatło dzienne ujrzało w kwietniu bieżšcego roku. Zasada działania jest prosta - dane zapiszemy jako obraz wideo stosujšc kombinację trybów 1 i 2 nagrywania używanych w płytach VCD i SVCD.

Ponieważ płyta w tym formacie ma zubożonš korekcję błędów, jej głównym zastosowaniem będš prawdopodobnie różne warianty formatów pokrewnych MPEG4, takie jak OGM (połšczenie wideo DIVX’a z audio OGG), ponieważ posiadajš wbudowane techniki wykrywania błędów. W tej chwili jedynym sposobem na odczytanie danych jest jednak używanie dołšczonego narzędzia konwersji, co oznacza wymóg kopiowanie danych z powrotem na dysk przed ich odtworzeniem. Trwajš jednak intensywne prace nad filtrem lub sterownikiem DirectShow umożliwiajšcym bezpo�redni dostęp. Dodatkowe 100 MB miejsca pozwoliłoby za� na poprawę jako�ci obrazu i d�więku.

Tak w dużym uproszczeniu wyglšda techniczny aspekt zagadnienia.

Podobnie jak poprzedni sposób, tak i ten może nas uratować w sytuacji, gdy mamy jednš płytę CD-RW, a danych do nagrania jest np. 750 MB. Ale w tym wypadku nie jeste�my zwišzani systemem operacyjnym, a cała operacja jest dużo łatwiejsza.

Będziemy potrzebowali:

Narzędzie, którym przygotujemy materiał na płytę

Program do wypalania obsługujšcy surowe obrazy BIN (raw BIN image)

Nagrywarka

Przygotowujemy pliki przeznaczone do wypalenia i umieszczamy w tym samym folderze, w którym znajduje się plik mcfcdmaker.exe. W linii poleceń (lub konsoli) piszemy:

mcfcdmaker plik1 plik2 plik3...

W rezultacie otrzymamy trzy pliki:

mcf.cue - plik CUE dla CDR-WIN

mcf.toc - plik TOC dla cdrdao

mcf_image.bin - obraz BIN

Uruchamiamy program wypalajšcy, wczytujemy plik mcf_image.bin i wypalamy. Najwygodniej zrobić to w CDRWin, ale można także w Nero lub innym (funkcja wypalania z obrazu).

Na nagranej płycie zobaczymy pliki AVSEQ01.DAT, AVSEQ02.DAT, AVSEQ03.DAT itd. Aby móc odzyskać zawarte w nich dane musimy albo w edytorze szesnastkowym usunšć z nich nagłówki RIFF/CDXA po czym przywrócić im pierwotne nazwy, albo użyć dołšczonego narzędzia dat2file.exe. Sposób jego użycia jest taki sam jak opisany wcze�niej, z tš różnicš, że możemy odzyskiwać tylko pojedyncze pliki. Wpisujemy w wierszu poleceń (lub konsoli):

dat2file avseq01.dat Nazwa pliku.(Rozszerzenie]

i czekamy na rezultat. Musimy tylko pamiętać, że gdy �ródłowy plik nie był dokładnie wielokrotno�ciš 2324 bajtów został uzupełniony na końcu zerami.

Metoda druga jest o wiele bardziej skomplikowana, a na dodatek ogranicza jš używany system operacyjny. Wszyscy korzystajšcy z Windows w wersji wyższej niż 98 SE nie będš w stanie skorzystać z tego rozwišzania. W metodzie tej dane zostanš nagrane jako audio.

Zabieramy się, więc do dzieła, bo potrwa ono chwilkę. Najpierw musimy się uzbroić w podstawowe narzędzia. Będzie nam potrzebny:

Windows9x - nagrać płytkę możemy na każdym, ale skorzystać z niej będzie można wyłšcznie w tym

Alternatywny sterownik cdfs.vxd, którym należy zastšpić oryginalny znajdujšcy się w folderze Windows\iobussys

Edytor szesnastkowy

Program do wypalania CDRWin

Nagrywarka bezbłędnie czytajšca dane audio

Pakujemy pliki przeznaczone do wypalenia winrarem, dajšc im rozszerzenie raw. Pakowanie ma tš zaletę, że przy odtwarzaniu danych nie będzie trzeba wykonywać dodatkowych zabiegów, ale nie jest konieczne. Gdy pliki mamy przygotowane otwieramy CDRWin, klikamy pierwszy z brzegu u góry po lewej obrazek:

i w okienku które się pojawi wybieramy ‘Load tracks’:

Zaznaczamy pole wyboru typu płyty (Disc type) „Audio” i wczytujemy pliki. Zatwierdzamy, zaznaczamy opcję ‘Raw mode’ i wypalamy - „Start recording”.

Uważniejsi czytelnicy zapewne zwrócili uwagę na czym polega sztuczka - dane audio nie majš adresowania sektorów ani rozbudowanej korekcji błędów, więc można ich na płycie zmie�cić więcej, niż zmie�ciłoby się na niej gdyby to była standardowa płyta z danymi.

Płytę mamy nagranš, ale po włożeniu do czytnika Windows włšcza odtwarzacz audio i zaczyna jš odtwarzać. D�więki, jakie temu towarzyszš nie sš zbyt miłe dla ucha. Wyłšczamy skrzeczenie i - je�li nie podmienili�my jeszcze pliku cdfs.vxd robimy to teraz i uruchamiamy ponownie windows - otwieramy płytę w eksploratorze Windows. Wchodzimy do folderu Stereo\16bit\44100Hz i kopiujemy znajdujšce się tam pliki wave na dysk twardy. Zmieniamy im nazwy na pierwotne i - je�li ich nie pakowali�my - musimy je wyedytować w edytorze szesnastkowym i usunšć nagłówki wave. (W razie wštpliwo�ci można otworzyć oryginalny plik i zobaczyć od czego się zaczyna. Wszystko co jest wcze�niej należy usunšć.)

Należy zwracać szczególnš uwagę na stan płyty. Ponieważ dane audio nie majš rozbudowanej korekcji błędów - uszkodzenia lub rysy na płycie mogš sprawić, że dane na niej zawarte będš nie do odzyskania. I to wszystko.

I na koniec - czy jest, o co walczyć? Dzięki takiemu zabiegowi zmie�ci się na standardowej, 74 minutowej, płycie około 760 MB danych.


Znalezione w necie. Osobiście nie testowałem. Przepraszam za literówki. Ten tekst już taki był!

pozdro


(PaPuX) #4

Program GameJack przerobi ci gry większych pojemności np z DVD tak abyś mógł je nagrać na kilka płyt CD o standardowych pojemnościach.