Programy startowe toshiby Qosmio


(Maniekok1) #1

Posiadam tosibe Qosmio g 50 10 t znalazłem stronke z 10 programami tosiby opisanymi do czego są wybrałem z nich co chciałem lecz tosiba ma ich owiele więcej i prosiłbym aby ktoś co zna takową podał mi niezabardzo interesuje mie metoda odznacz zobacz co niedziała DZIĘKI z góry . A to moje programy startowe może jakieś visty tesz są mało poczebne przy starcie jestem laik w tym temacie . Nazwa procesu Ścieżka Lokacja Wersja Opis Status Etykieta Nazwa odnośnika

sidebar.exe C:\Program Files\Windows Sidebar\ HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run 6.0.6001.18000 Pasek boczny systemu Windows / System operacyjny Microsoft® Windows® Sidebar

DUMeter.exe C:\Program Files\DU Meter\ HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run 4.0.3009.0 DU Meter Monitor / DU Meter DU Meter

ehTray.exe C:\Windows\ehome\ HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run 6.0.6001.18000 Media Center Tray Applet / Microsoft® Windows® Operating System ehTray.exe

ALLUpdate.exe C:\Program Files\ALLPlayer\ HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run ALLUpdate

expressivo.exe -t -nosplash C:\Program Files\ivo\Expressivo\ HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run Expressivo

ExprOElauncher.exe C:\Program Files\ivo\Expressivo\integr\OutlookExpress\ HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run 3.2.2.0 OEAPI Launcher / OEAPI ExprOElauncher

WMPNSCFG.exe C:\Program Files\Windows Media Player\ HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run 11.0.6001.7000 Aplikacja konfiguracji Usługi udostępniania w sieci programu Windows Media Player / System operacyjny Microsoft® Windows® WMPNSCFG

tlen.exe C:\Program Files\Tlen.pl\ HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run 6.0.3.77 Komunikator Tlen.pl Komunikator

Skype.exe C:\Program Files\Skype\Phone\ HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run 4.0.0.226 Skype Skype

TosBtExt.dll C:\Windows\System32\ HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Approved 6.0.7.0 TosBtExt / TOSHIBA CORPORATION Bluetooth

%1 HKLM\Software\Classes\exefile\shell\open\command IsolatedCommand

browseui.dll C:\Windows\System32\ HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\SharedTaskScheduler 6.0.6001.18000 Biblioteka interfejsu użytkownika przeglądarki powłoki / System operacyjny Microsoft® Windows® Component Categories cache daemon

DreamScene.dll C:\Windows\System32\ HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\SharedTaskScheduler 6.0.6000.16504 Dodatek systemu Microsoft Windows Vista Ultimate: Windows DreamScene / System operacyjny Microsoft® Windows® Windows DreamScene

MSASCui.exe C:\Program Files\Windows Defender\ HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run 1.1.1600.0 Windows Defender User Interface / Windows Defender Windows Defender

ItSecMng.exe C:\Program Files\TOSHIBA\Bluetooth Toshiba Stack\ HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run 6.0.0.0 IT Security Manager for Toshiba Stack / Bluetooth Stack for Windows by Toshiba ITSecMng

SynTPEnh.exe C:\Program Files\Synaptics\SynTP\ HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run 11.1.1.2 Synaptics TouchPad Enhancements / Synaptics Pointing Device Driver SynTPEnh

TOSDCR.exe C:\Program Files\TOSHIBA\PasswordUtility\ HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run TOSDCR

Power C:\Program Files\TOSHIBA\ HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run TPwrMain

HSON.exe C:\Program Files\TOSHIBA\TBS\ HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run 1.1.0.32 HotStartOn / TOSHIBA Button Support HSON

SmoothView.exe C:\Program Files\TOSHIBA\SmoothView\ HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run 3.0.8.32 SmoothView / TOSHIBA Zooming Utility SmoothView

TRCMan.exe C:\Program Files\TOSHIBA\TRCMan\ HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run 2.3.0.0 TRCMan.exe / TOSHIBA Remote Control Manager TRCMan

RtHDVCpl.exe C:\Windows\ HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run 1.0.0.174 HD Audio Control Panel RtHDVCpl

topi.exe C:\Program Files\TOSHIBA\Toshiba Online Product Information\ HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run 1.0.0.0 TOSHIBA Online Product Information topi

Toshiba.Tempo.UI.TrayApplication.exe C:\Program Files\Toshiba TEMPRO\ HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run 1.2.0.0 Toshiba TEMPRO Toshiba TEMPO

nvcpl.dll C:\Windows\System32\ HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run 7.15.11.7590 NVIDIA Display Properties Extension / NVIDIA Compatible Windows Vista Display driver, Version 175.90 NvCplDaemon

TosAutLk.exe C:\Program Files\TOSHIBA\WirelessKeyLogon\ HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run 3.0.0.1 TosAutLk TosAutLk

2.0 C:\Program Files\CyberLink\YouCam\MUITransfer\MUIStartMenu.exe C:\Program Files\CyberLink\YouCam update Software\CyberLink\YouCam\ HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run UCam_Menu

FpNotifier.exe C:\Program Files\TrueSuite Access Manager\ HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run 2.4.8.36 Fingerprint Suite Notifier Application FingerPrintNotifer

usbnotify.exe C:\Program Files\TrueSuite Access Manager\ HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run UsbMonitor

avp.exe C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 2009\ HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run 8.0.0.476 Kaspersky Anti-Virus AVP

Reader_sl.exe C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\ HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run 9.1.0.163 Adobe Acrobat SpeedLauncher / Adobe Acrobat Adobe Reader Speed Launcher

cfFncEnabler.exe C:\Program Files\TOSHIBA\ConfigFree\ HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run 1.0.0.11 cfFncEnabler cfFncEnabler.exe

NDSTray.exe C:\Program Files\TOSHIBA\ConfigFree\ HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run 7.2.1.14 ConfigFree Task Tray Menu / ConfigFree NDSTray.exe

oodtray.exe C:\Windows\System32\ HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run 11.0.1.1302 O&O Defrag TrayIcon (Win32) / O&O Defrag OODefragTray

PwdBank.exe C:\Program Files\TrueSuite Access Manager\ HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run 5.0.0.2 PwdBank

Ole C:\Program Files\Common Files\System\ HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Approved Microsoft Data Link

NetworkExplorer.dll C:\Windows\System32\ HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Approved 6.0.6001.18000 Eksplorator sieci / System operacyjny Microsoft® Windows® Computers and Devices

shdocvw.dll C:\Windows\System32\ HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Approved 6.0.6001.18000 Biblioteka powłoki obiektów DocObject i formantów / System operacyjny Microsoft® Windows®

mmcshext.dll C:\Windows\System32\ HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Approved 6.0.6001.18000 MMC Shell Extension DLL / Microsoft® Windows® Operating System MMC Icon Handler

webcheck.dll C:\Windows\System32\ HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Approved 8.0.6001.18702 Monitor witryn sieci Web / Windows® Internet Explorer WebCheckWebCrawler

netshell.dll C:\Windows\System32\ HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Approved 6.0.6001.18000 Powłoka połączeń sieciowych / System operacyjny Microsoft® Windows® Network Connections

icsigd.dll C:\Windows\System32\ HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Approved 6.0.6000.16386 Właściwości urządzenia bramy internetowej / System operacyjny Microsoft® Windows® IGD Property Sheet Handler

inetcomm.dll C:\Windows\System32\ HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Approved 6.0.6001.18049 Microsoft Internet Messaging API Resources / Microsoft® Windows® Operating System Microsoft Windows Mail Html Preview Handler

ieframe.dll C:\Windows\System32\ HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Approved 8.0.6001.18702 Internet Explorer / Windows® Internet Explorer Shell DocObject Viewer

mshtml.dll C:\Windows\System32\ HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Approved 8.0.6001.18702 Microsoft ® - Podgląd skryptów HTML / Windows® Internet Explorer MSHTML Document

sendmail.dll C:\Windows\System32\ HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Approved 6.0.6001.18000 Wyślij pocztę / System operacyjny Microsoft® Windows® Mail Service

shwebsvc.dll C:\Windows\System32\ HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Approved 6.0.6001.18000 Usługi sieci Web powłoki systemu Windows / System operacyjny Microsoft® Windows® Web Publishing Wizard

colorui.dll C:\Windows\System32\ HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Approved 6.0.6001.18000 Panel sterowania kolorami firmy Microsoft / System operacyjny Microsoft® Windows® ICM Scanner Management

dsuiext.dll C:\Windows\System32\ HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Approved 6.0.6001.18000 Wspólny interfejs użytkownika Usługi katalogowej / System operacyjny Microsoft® Windows® Directory Property UI

dsquery.dll C:\Windows\System32\ HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Approved 6.0.6001.18000 Znajdowanie Usługi katalogowej / System operacyjny Microsoft® Windows® Directory Query UI

rshx32.dll HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Approved 6.0.6001.18000 Rozszerzenie powłoki zabezpieczeń / System operacyjny Microsoft® Windows® Printers Security Page

ntshrui.dll HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Approved 6.0.6001.18000 Rozszerzenia powłoki dla udostępniania zasobów / System operacyjny Microsoft® Windows® Shell extensions for sharing

printui.dll C:\Windows\System32\ HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Approved 6.0.6001.18000 Interfejs użytkownika ustawień drukarki / System operacyjny Microsoft® Windows® Web Printer Shell Extension

dssec.dll HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Approved 6.0.6001.18000 Interfejs użytkownika zabezpieczeń usługi katalogowej / System operacyjny Microsoft® Windows® DS Security Page

themeui.dll C:\Windows\System32\ HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Approved 6.0.6001.18000 Interfejs API kompozycji systemu Windows / System operacyjny Microsoft® Windows® PlusPack CPL Extension

devmgr.dll C:\Windows\System32\ HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Approved 6.0.6001.18000 Przystawka MMC Menedżera urządzeń / System operacyjny Microsoft® Windows® Device Manager

appwiz.cpl C:\Windows\System32\ HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Approved 6.0.6001.18000 Menedżer aplikacji powłoki / System operacyjny Microsoft® Windows® Programs and Features

diskcopy.dll HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Approved 6.0.6000.16386 Windows DiskCopy / System operacyjny Microsoft® Windows® Disk Copy Extension

mydocs.dll C:\Windows\System32\ HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Approved 6.0.6001.18000 Interfejs użytkownika folderu Moje dokumenty / System operacyjny Microsoft® Windows® MyDocs Drop Target

shell32.dll C:\Windows\System32\ HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Approved 6.0.6001.18167 Wspólna biblioteka DLL Powłoki systemu Windows / System operacyjny Microsoft® Windows® Alphabetical Categorizer

shell32.dll HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Approved 6.0.6001.18167 Wspólna biblioteka DLL Powłoki systemu Windows / System operacyjny Microsoft® Windows® Shortcut

propsys.dll C:\Windows\System32\ HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Approved 7.0.6001.16503 System właściwości firmy Microsoft / System operacyjny Microsoft® Windows® Office Document Property Handler

occache.dll C:\Windows\System32\ HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Approved 8.0.6001.18702 Podgląd formantów obiektowych / Windows® Internet Explorer ActiveX Cache Folder

comdlg32.dll C:\Windows\System32\ HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Approved 6.0.6001.18000 Plik DLL wspólnych okien dialogowych / System operacyjny Microsoft® Windows® File Open Dialog

dfshim.dll C:\Windows\System32\ HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Approved 2.0.50727.3053 Application Deployment Support Library / Microsoft® .NET Framework Shell Icon Handler for Application References

oleprn.dll C:\Windows\System32\ HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Approved 6.0.6001.18000 Biblioteka DLL Oleprn / System operacyjny Microsoft® Windows® OlePrn.PrinterURL

XPSSHHDR.dll C:\Windows\System32\ HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Approved 6.0.6001.18000 Package Document Shell Extension Handler / Microsoft® Windows® Operating System Microsoft XPS Properties

wab32.dll C:\Program Files\Common Files\System\ HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Approved 6.0.6001.18000 Microsoft ® Contacts DLL / Microsoft® Windows® Operating System Windows Contact Preview Handler

Windows C:\Program Files\ HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Approved For &People...

cryptext.dll C:\Windows\System32\ HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Approved 6.0.6000.16386 Rozszerzenia powłoki Crypto / System operacyjny Microsoft® Windows® Crypto PKO Extension

acppage.dll C:\Windows\System32\ HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Approved 6.0.6000.16386 Biblioteka rozszerzenia powłoki karty Zgodność / System operacyjny Microsoft® Windows® Compatibility Property Page

remotepg.dll C:\Windows\System32\ HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Approved 6.0.6001.18000 Rozszerzenie CPL sesji zdalnych / System operacyjny Microsoft® Windows® Remote Sessions CPL Extension

wshext.dll C:\Windows\System32\ HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Approved 5.7.0.18068 Microsoft ® Shell Extension for Windows Script Host / Microsoft ® Windows Script Host Shell extensions for Windows Script Host

agentpsh.dll C:\Windows\MSAgent\ HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Approved 5.2.3790.1241 Microsoft Agent Property Sheet Handler Microsoft Agent Character Property Sheet Handler

deskadp.dll HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Approved 6.0.6000.16386 Zaawansowane właściwości karty graficznej / System operacyjny Microsoft® Windows® Display Adapter CPL Extension

deskmon.dll HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Approved 6.0.6000.16386 Zaawansowane właściwości monitora / System operacyjny Microsoft® Windows® Display Monitor CPL Extension

deskperf.dll HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Approved 6.0.6000.16386 Zaawansowane właściwości wydajności wyświetlania / System operacyjny Microsoft® Windows® Display TroubleShoot CPL Extension

docprop.dll HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Approved 6.0.6000.16386 Strona właściwości OLE Docfile / System operacyjny Microsoft® Windows® OLE Docfile Property Page

ExplorerFrame.dll HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Approved 6.0.6001.18000 ExplorerFrame / Microsoft® Windows® Operating System Execute Folder

dskquoui.dll HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Approved 6.0.6001.18000 Plik DLL interfejsu użytkownika zasobów dyskowych powłoki systemu Windows / System operacyjny Microsoft® Windows® Disk Quota UI

fontext.dll C:\Windows\System32\ HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Approved 6.0.6001.18000 Folder czcionek systemu Windows / System operacyjny Microsoft® Windows® Microsoft Windows Font Folder

fontext.dll HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Approved 6.0.6001.18000 Folder czcionek systemu Windows / System operacyjny Microsoft® Windows® Microsoft Windows Font File Icon Handler

msieftp.dll C:\Windows\System32\ HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Approved 6.0.6001.18000 Rozszerzenie FTP Folder powłoki programu Microsoft Internet Explorer / System operacyjny Microsoft® Windows® FTP Folders Webview

zipfldr.dll C:\Windows\System32\ HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Approved 6.0.6001.18000 Foldery skompresowane (zip) / System operacyjny Microsoft® Windows® Compressed (zipped) Folder

cabview.dll HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Approved 6.0.6001.18000 Rozszerzenie zawartości powłoki plików cabinet / System operacyjny Microsoft® Windows® .CAB file viewer

ntlanui2.dll HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Approved 6.0.6000.16386 Interfejs obiektów sieciowych / System operacyjny Microsoft® Windows® Shell extensions for Microsoft Windows Network objects

DfsShlEx.dll HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Approved 6.0.6001.18000 Rozszerzenie powłoki rozproszonego systemu plików / System operacyjny Microsoft® Windows® DfsShell.DfsShell Property Sheet

PhotoMetadataHandler.dll C:\Windows\System32\ HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Approved 6.0.6001.18131 Photo Metadata Handler / Microsoft® Windows® Operating System IPropertyStore Handler for Images

NcdProp.dll C:\Windows\System32\ HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Approved 6.0.6001.18000 Zaawansowane właściwości urządzenia sieciowego / System operacyjny Microsoft® Windows® Network Explorer Property Sheet Handler

ole32.dll HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Approved 6.0.6001.18000 Microsoft OLE for Windows / System operacyjny Microsoft® Windows® Bitmap Image

mediametadatahandler.dll C:\Windows\System32\ HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Approved 6.0.6001.18000 Media Metadata Handler / Microsoft® Windows® Operating System Video Media Properties Handler

Windows Photo C:\Program Files\ HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Approved Windows Photo Gallery Viewer Video Verbs

wmpband.dll C:\Program Files\Windows Media Player\ HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Approved 11.0.6001.7000 Pomocniczy pasek zadań programu Windows Media Player / System operacyjny Microsoft® Windows® Windows Media Player

emdmgmt.dll HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Approved 6.0.6001.18098 Usługa ReadyBoost / System operacyjny Microsoft® Windows® EMDFileProperties

mssvp.dll C:\Windows\System32\ HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Approved 7.0.6001.16503 Platforma systemu Vista MSSearch / System operacyjny Microsoft® Windows® MAPI Search Namespace Extension

cscui.dll C:\Windows\System32\ HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Approved 6.0.6001.18000 Interfejs użytkownika buforowania z strony klienta / System operacyjny Microsoft® Windows® Offline Files Folder

SyncCenter.dll C:\Windows\System32\ HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Approved 6.0.6001.18000 Centrum synchronizacji firmy Microsoft / System operacyjny Microsoft® Windows® Sync Center Simple Conflict Presenter

rundll32.exe C:\Windows\System32\ HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Approved 6.0.6000.16386 Proces hosta systemu Windows (Rundll32) / System operacyjny Microsoft® Windows® Windows Photo Gallery Viewer Autoplay Handler

photowiz.dll C:\Windows\System32\ HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Approved 6.0.6001.18000 Kreator drukowania fotografii / System operacyjny Microsoft® Windows® DropTarget Object for Photo Printing Wizard

audiodev.dll C:\Windows\System32\ HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Approved 6.0.6001.18000 Rozszerzenie powłoki programu Przenośne urządzeń multimedialnych / System operacyjny Microsoft® Windows® Portable Media Devices

gameux.dll C:\Windows\System32\ HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Approved 6.0.6001.18032 Eksplorator gier / System operacyjny Microsoft® Windows® Games Folder

wmpshell.dll C:\Windows\System32\ HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Approved 11.0.6001.7000 Uruchamianie Windows Media Player / System operacyjny Microsoft® Windows® Windows Media Player Add to Playlist Context Menu Handler

TouchX.dll C:\Windows\System32\ HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Approved 6.0.6000.16386 Składnik wprowadzania dotykowego na komputerze typu Tablet firmy Microsoft / System operacyjny Microsoft® Windows® Touch Band

syncui.dll HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Approved 6.0.6001.18000 Aktówka Windows / System operacyjny Microsoft® Windows® Briefcase

twext.dll C:\Windows\System32\ HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Approved 6.0.6001.18000 Strona właściwości Poprzednie wersje / System operacyjny Microsoft® Windows® Previous Versions

sdshext.dll C:\Windows\System32\ HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Approved 6.0.6001.18000 Rozszerzenie powłoki narzędzia Kopia zapasowa systemu Microsoft® Windows / System operacyjny Microsoft® Windows® File Backup Index

wpdshext.dll C:\Windows\System32\ HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Approved 6.0.6001.18000 Rozszerzenie powłoki urządzeń przenośnych / System operacyjny Microsoft® Windows® Portable Devices Menu

oobefldr.dll HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Approved 6.0.6001.18000 System Windows — Zapraszamy! / System operacyjny Microsoft® Windows® Welcome Center

microsoft\ C:\Program Files\Common Files\ HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Approved Tablet PC Input Panel

wmprph.exe C:\Program Files\Windows Media Player\ HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Approved 11.0.6001.7000 Windows Media Player Rich Preview Handler / Microsoft® Windows® Operating System Windows Media Player Rich Preview Handler

wlanpref.dll C:\Windows\System32\ HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Approved 6.0.6001.18000 Preferowane sieci bezprzewodowe / System operacyjny Microsoft® Windows® Manage Wireless Networks

SynTPCpl.dll C:\Program Files\Synaptics\SynTP\ HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Approved 11.1.1.2 TouchPad Control Panel Extensions / Synaptics Pointing Device Driver Synaptics Control Panel

msoshext.dll C:\Program Files\Common Files\microsoft shared\OFFICE12\ HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Approved 12.0.6212.1000 Microsoft Office Shell Extension Handlers / Microsoft Office Microsoft Office Metadata Handler

USIShex.dll C:\Program Files\Common Files\Ulead Systems\DVD\ HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Approved 1.1.1.21 USIShex Module Ulead UDF Driver

oodsh.dll C:\Program Files\OO Software\Defrag\ HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Approved 11.0.2.4637 O&O Defrag Shell Extension (Win32) / O&O Defrag OODefrag

CoverEdExtension.dll C:\Program Files\Nero\Nero8\Nero CoverDesigner\ HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Approved 3.0.1.0 Cover Designer NeroCoverEd Live Icons

NeroDigitalExt.dll C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\ HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Approved 3.1.0.8 Nero Digital Shell Extension / Nero Digital Tools NeroDigitalIconHandler

FilePtcMenu.dll C:\Program Files\TrueSuite Access Manager\ HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Approved 5.0.0.0 FilePtcMenu

IconOvrly.dll C:\Program Files\TrueSuite Access Manager\ HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Approved 5.0.0.0 Under protection by TrueSuite Access Manager

SCIEPlgn.dll C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 2009\ HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Approved 8.0.0.454 Script Monitor Internet Explorer plugin / Kaspersky Anti-Virus Statystyki ochrony WWW

mmfinfo.dll C:\Windows\System32\ HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Approved Haali Column Provider

rarext.dll C:\Program Files\WinRAR\ HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Approved WinRAR shell extension

mailcomm.dll C:\Program Files\Windows Live\Mail\ HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Approved 14.0.8064.206 Windows Live Mail WLMD Message Handler

WLXPhotoAcquireWizard.exe C:\Program Files\Windows Live\Photo Gallery\ HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Approved 14.0.8064.206 Windows Live Photo Acquisition Wizard / Windows Live® Photo Gallery

PhotoViewerShim.dll C:\Program Files\Windows Live\Photo Gallery\ HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Approved 14.0.8064.206 Windows Live Drop Target Shim / Windows Live® Photo Gallery

WLXPhotoGallery.exe C:\Program Files\Windows Live\Photo Gallery\ HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Approved 14.0.8064.206 Galeria fotografii usługi Windows Live / Galeria fotografii usługi Windows Live® Windows Live Photo Gallery Autoplay Drop Target

TosBtExt.dll C:\Windows\System32\ HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Approved 6.0.7.0 TosBtExt / TOSHIBA CORPORATION Bluetooth

TosBtMng.exe C:\Program Files\TOSHIBA\Bluetooth Toshiba Stack\ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\ 6.0.0.41 TosBtMng / Bluetooth Stack for Windows by TOSHIBA Bluetooth Manager.lnk

TosBtMng.exe C:\Program Files\TOSHIBA\Bluetooth Toshiba Stack\ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\ 6.0.0.41 TosBtMng / Bluetooth Stack for Windows by TOSHIBA Bluetooth Manager.lnk

ONENOTEM.EXE C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\ C:\Users\maniek\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\ Tworzenie wycinków ekranu (Windows+S) i uruchamianie programu Microsoft Office OneNote (Windows+N). Tworzenie wycinków ekranu i uruchamianie programu OneNote 2007.lnk

ONENOTEM.EXE C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\ C:\Users\maniek\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\ Tworzenie wycinków ekranu (Windows+S) i uruchamianie programu Microsoft Office OneNote (Windows+N). Tworzenie wycinków ekranu i uruchamianie programu OneNote 2007.lnk


(Joni987) #2

Bardzo nieczytelne te wpisy rejestru które podałeś. Łatwiej i czytelniej będzie jeśli podasz log z hijackthis, w którym są zawarte ścieżki uruchamiających się programów wraz ze startem systemu.

Instrukcja do programu

Log wklejasz na np:

http://wklej.org/

http://wklej.to/