Projekt z języka C#

"Napisać program obejmujący dwa elementy:

  1. Przeliczanie jednostek:

r6; prędkości: km/h -> m/s i odwrotnie,

r6; odległości: km->mile i odwrotnie,

r6; masy kg->lbs i odwrotnie,

r6; energii: erg->J i odwrotnie,

r6; energii: J->kWh i odwrotnie,

r6; mocy: KM->kW i odwrotnie.

Ten fragment zrealizować poprzez kontrolkę do wprowadzania danych, zaznaczenie jednego z typów przeliczeń i przyciśnięcie przycisku (jednego) realizującego przeliczenie. Wynik powinien być wyświetlany razem z daną wejściową w kontrolce TextBox wersja wieloliniowa.

  1. Narysowanie wykresy funkcji y=ax2+bx+c w podanym przez użytkownika przedziale. Proszę wykonać obliczenia oraz zamieścić je w tablicy dwuwymiarowej, a następnie wykreślić w kontrolce Chart."

Wszystko należy wykonać w programie Visual C# 2010 Express … mam prośbę. Czy mógłby mi ktoś pomóc z kodem źródłowym? Tak jeden przykład dla predkosci i odleglosci - dalej bym analogicznie robił … Bardzo proszę o pomoc. Jest to moje zaliczenie i chciałbym je zdać.

Oczywiście, że ktoś może Ci pomóc, nikt natomiast nie będzie tego robił za Ciebie. Wykaż inicjatywę, pokaż co masz i zaznacz z czym masz problem, a na pewno ktoś Ci pomoże.