Proplemy z Internet Explorerem

Wwaliła mi się do IE strona która zablokowała mi możliwość zmiany strony strartowej i tylko moge przywrócić ustawienia stratowe - stona startowa ustawia się MS ale wciaż mam wszytko zablokowane jesli chodzi o opcje ustawienia strony startowej. W chwili gdy wpisuje adress strony http://www…itd wwala mi się " strona z panienkami" ale jak stratuje z adresu dodanego do ulubionych to sie ładuje dobrze:)

Prosze pomózcie :slight_smile:

Wklejam ponizej scan:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 15:09:09, on 2006-04-04

Platform: Windows 2000 SP4 (WinNT 5.00.2195)

MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)


Running processes:

C:\WINNT\System32\smss.exe

C:\WINNT\system32\winlogon.exe

C:\WINNT\system32\services.exe

C:\WINNT\system32\lsass.exe

C:\WINNT\system32\svchost.exe

C:\WINNT\System32\svchost.exe

C:\WINNT\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Ahead\InCD\InCDsrv.exe

C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe

C:\WINNT\system32\nvsvc32.exe

C:\WINNT\system32\regsvc.exe

C:\WINNT\system32\MSTask.exe

C:\WINNT\System32\WBEM\WinMgmt.exe

C:\WINNT\system32\svchost.exe

C:\WINNT\Explorer.EXE

C:\WINNT\system32\RunDll32.exe

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\jusched.exe

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\jucheck.exe

C:\Program Files\Ahead\InCD\InCD.exe

C:\WINNT\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe

C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe

C:\WINNT\system32\RUNDLL32.EXE

C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe

C:\WINNT\system32\internat.exe

C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe

C:\Program Files\VIA\RAID\raid_tool.exe

C:\Program Files\WinZip\WZQKPICK.EXE

C:\WINNT\system32\wuauclt.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\PROGRA~1\WINZIP\winzip32.exe

C:\Documents and Settings\AAD\Ustawienia lokalne\Temp\HijackThis.exe


O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINNT\system32\msdxm.ocx

O4 - HKLM\..\Run: [Synchronization Manager] mobsync.exe /logon

O4 - HKLM\..\Run: [Skrót do strony właściwości High Definition Audio] HDAudPropShortcut.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\jusched.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINNT\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [InCD] C:\Program Files\Ahead\InCD\InCD.exe

O4 - HKLM\..\Run: [nod32kui] "C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe" /WAITSERVICE

O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINNT\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINNT\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKCU\..\Run: [internat.exe] internat.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE

O4 - Global Startup: VIA RAID TOOL.lnk = C:\Program Files\VIA\RAID\raid_tool.exe

O4 - Global Startup: WinZip Quick Pick.lnk = C:\Program Files\WinZip\WZQKPICK.EXE

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\npjpi150_04.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\npjpi150_04.dll

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{9ED0F377-ED56-4E46-9A02-3B72D697A4B1}: NameServer = 194.204.159.1,194.204.152.34

O23 - Service: Usługa administracyjna Menedżera dysków logicznych (dmadmin) - VERITAS Software Corp. - C:\WINNT\System32\dmadmin.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: InCD Helper (InCDsrv) - Ahead Software AG - C:\Program Files\Ahead\InCD\InCDsrv.exe

O23 - Service: iPodService - Unknown owner - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe (file missing)

O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset - C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINNT\system32\nvsvc32.exe

Odinstalowywałeś jakieś oprogramowanie od iPoda ?? Jeżeli tak to wpis HijackThis ciachnij a folder zaznaczony usun ręcznie z dysku.

Co do problemu to nie wiem.

Log należy obejmować tagami

http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic.php?t=36654

i się jak najszybciej zastosować.

To trzeba usunąć inaczej… oczywiście jeżeli nie masz już iPoda

Najpierw trzeba zatrzymać usługę:

Start --> Uruchom --> services.msc --> zatrzymaj i wyłącz iPodService

Dopiero później robisz tak, jak napisał adam9870 :slight_smile:

Wrzuć jeszcze log z Silent Runners