Prośba-co kilka minut restart systemu


(andrzejm) #1
Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 20:38:56, on 2006-08-27

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE

C:\WINDOWS\system32\LEXPPS.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\VTTimer.exe

C:\Program Files\D-Link\Air Utility\AirCFG.exe

C:\WINDOWS\system32\LXSUPMON.EXE

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe

C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

D:\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

D:\Free Download Manager\fdm.exe

D:\Phone\Skype.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\Program Files\OpenOffice.org 2.0\program\soffice.exe

C:\Program Files\OpenOffice.org 2.0\program\soffice.BIN

C:\Program Files\WZCBDL Service\WZCBDLS.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

C:\Program Files\Opera\Opera.exe

D:\andrzej\hijack\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.wp.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Microsoft Internet Explorer

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O2 - BHO: FDMIECookiesBHO Class - {CC59E0F9-7E43-44FA-9FAA-8377850BF205} - D:\Free Download Manager\iefdmcks.dll

O4 - HKLM\..\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd

O4 - HKLM\..\Run: [VTTimer] VTTimer.exe

O4 - HKLM\..\Run: [D-Link Air Utility] C:\Program Files\D-Link\Air Utility\AirCFG.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [LXSUPMON] C:\WINDOWS\system32\LXSUPMON.EXE RUN

O4 - HKLM\..\Run: [Attractive Clock] D:\Attractive Clock\Attractive Clock.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe

O4 - HKLM\..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "D:\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [Free Download Manager] D:\Free Download Manager\fdm.exe -autorun

O4 - HKCU\..\Run: [Komunikator] C:\Program Files\Tlen.pl\tlen.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "D:\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized

O4 - HKCU\..\Run: [Odkurzacz-MCD] D:\Odkurzacz\odk_mcd.exe

O4 - Startup: OpenOffice.org 2.0.lnk = C:\Program Files\OpenOffice.org 2.0\program\quickstart.exe

O8 - Extra context menu item: Pobierz wszystko z Free Download Manager - file://D:\Free Download Manager\dlall.htm

O8 - Extra context menu item: Pobierz z Free Download Manager - file://D:\Free Download Manager\dllink.htm

O8 - Extra context menu item: Pobierz zaznaczenie z Free Download Manager - file://D:\Free Download Manager\dlselected.htm

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O20 - AppInit_DLLs: sockspy.dll sockspy.dll sockspy.dll sockspy.dll sockspy.dll sockspy.dll sockspy.dll sockspy.dll sockspy.dll sockspy.dll sockspy.dll sockspy.dll sockspy.dll sockspy.dll sockspy.dll sockspy.dll

O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - WgaLogon.dll (file missing)

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: LexBce Server (LexBceS) - Lexmark International, Inc. - C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE

O23 - Service: WZCBDL Service (WZCBDLService) - D-Link - C:\Program Files\WZCBDL Service\WZCBDLS.exe


 :cry:

(dawidos) #2
  1. Nie ten temat

  2. Za mało danych o kompie


(matiit) #3

Jak temperatury??

Jak pamięć RAM

Czy jak system wstanie po restartach wywala jakiś blue screen ?? ("system odzyskał sprawność po poważnej Awarii...")

Co jest w podglądzie zdarzeń??


(andrzejm) #4

temperatura płyty 38st

procesor51st

dziennik zdarzeń

rekordy błędów dziennika 128,0kb

aplikacji 256kb

systemu 512kb

po restarcie systemu chodzi w miarę dobrze i nic nie wywala blue screen po chwili w internecie wyłancza się komp


(matiit) #5

A jaki procesor i płyta glówna??

A sprobuj się nie łączyć z internetem


(system) #6

andrzejm Podaj jeszcze temperaturę dysku twardego ( być może to jego wina ). Czy komp ( dysk twardy, bądź inna część kompa ) wydaje jakieś dziwne dźwięki ?? Podaj cały config kompa... Więcej info... Bo jak narazie z tego za dużo nie da się wywnioskować...


(Gutek) #7

Panel sterowania >>> System >>> Zaawansowne >>> Uruchamianie i odzyskiwanie

Klikasz Ustawienia i w sekcji Zapisywanie informacji o debugowaniu ustaw opcję na Brak.

Po tym jak komp zrobi restart podaj błąd STOP


(andrzejm) #8

matiit Płyta główna:

Typ procesora Intel Celeron, 1700 MHz (17 x 100)

Nazwa płyty głównej ASRock P4VM800 (3 PCI, 1 AGP, 1 AMR, 2 DDR DIMM, Audio, Video, LAN)

Mikroukład płyty głównej VIA P4M800 Pro

Pamięć fizyczna 448 MB

Typ BIOS'u AMI (09/23/05)

Port komunikacyjny Port komunikacyjny (COM1)

Port komunikacyjny Port drukarki ECP (LPT1)

Ekran:

Karta wideo VIA/S3G UniChrome Pro IGP (64 MB)

Akcelerator 3D VIA/S3 UniChrome Pro

Monitor Monitor Plug and Play NoDB

Multimedia:

Karta dźwiękowa VIA AC'97 Enhanced Audio Controller