Prośba log HJT!


(JARO 33) #1

Czy moglibyści mi sprawdzić mojego loga.Cgciałbym wiedzieć czy wszystko jest w porządku,bo od czasu do czasu mam restard komputera.Z gOry bardzo dziękuje. :oops:


(3dm Racek) #2

To wrzucaj loga, przyjdzie ktoś kompetentny i sprawdzi :smiley:


(JARO 33) #3

Logfile of HijackThis v1.98.2

Scan saved at 19:08:29, on 2004-11-20

Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Netropa\Multimedia Keyboard\nhksrv.exe

C:\Program Files\Common Files\Acronis\Schedule2\schedul2.exe

C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Utilities\NPROTECT.EXE

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

C:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus Platinum\Firewall\PavFires.exe

C:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus Platinum\pavsrv51.exe

C:\PROGRA~1\NORTON~1\SPEEDD~1\nopdb.exe

C:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus Platinum\apvxdwin.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Common Files\Acronis\Schedule2\schedhlp.exe

C:\WINDOWS\TBPanel.exe

C:\Program Files\Acronis\TrueImage\TrueImageMonitor.exe

C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

D:\TATA\Programy\CoolTabs\CoolTabs.exe

C:\Program Files\MemTurbo30\MemTurbo.exe

C:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus Platinum\pavProxy.exe

C:\Program Files\Iparmor\Iparmor.exe

C:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus Platinum\AVENGINE.EXE

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

D:\TATA\Programy\Deamon\daemon.exe

C:\Program Files\DU Meter\DUMeter.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

D:\TATA\Programy\Azureus\Azureus.exe

C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_04\bin\javaw.exe

D:\TATA\Nowe Progsy\hijackthis\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page =

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.eu.microsoft.com/poland/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: bho2gr Class - {31FF080D-12A3-439A-A2EF-4BA95A3148E8} - C:\Program Files\GetRight\xx2gr.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O4 - HKLM..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM..\Run: [MULTIMEDIA KEYBOARD] C:\Program Files\Netropa\Multimedia Keyboard\MMKeybd.exe

O4 - HKLM..\Run: [Acronis Scheduler2 Service] "C:\Program Files\Common Files\Acronis\Schedule2\schedhlp.exe"

O4 - HKLM..\Run: [internat.exe] internat.exe

O4 - HKLM..\Run: [systemTray] SysTray.Exe

O4 - HKLM..\Run: [Gainward] C:\WINDOWS\TBPanel.exe /A

O4 - HKLM..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM..\Run: [Acronis True Image Monitor] "C:\Program Files\Acronis\TrueImage\TrueImageMonitor.exe"

O4 - HKLM..\Run: [sCANINICIO] "C:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus Platinum\Inicio.exe"

O4 - HKLM..\Run: [APVXDWIN] "C:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus Platinum\APVXDWIN.EXE" /s

O4 - HKLM..\Run: [DU Meter] C:\Program Files\DU Meter\DUMeter.exe

O4 - HKLM..\Run: [jv16PT_Script_Runner_0] C:\Program Files\jv16 PowerTools\jv16 PowerTools.exe -Script "C:\Program Files\jv16 PowerTools\Scripts\PLIKI JARO.jvb"

O4 - HKLM..\Run: [DAEMON Tools-1033] "D:\TATA\Programy\Deamon\daemon.exe" -lang 1033

O4 - HKLM..\Run: [sunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_04\bin\jusched.exe

O4 - HKCU..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

O4 - HKCU..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - Startup: CoolTabs.lnk = D:\TATA\Programy\CoolTabs\CoolTabs.exe

O4 - Startup: MemTurbo.lnk = C:\Program Files\MemTurbo30\MemTurbo.exe

O8 - Extra context menu item: Download with GetRight - C:\Program Files\GetRight\GRdownload.htm

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://D:\TATA\Programy\MICROS~1\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Open with GetRight Browser - C:\Program Files\GetRight\GRbrowse.htm

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\SYSTEM32\MSJAVA.DLL

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\SYSTEM32\MSJAVA.DLL

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - D:\TATA\Programy\MICROS~1\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O16 - DPF: Win32 Classes -

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip..{C8F63815-C60D-44C5-AE02-A754A4C4AD14}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164

O20 - AppInit_DLLs: apihookdll.dll